Hæren 06

Forsyningsbefalingsmand til 3. Uddannelseskompagni


Forsyningsbefalingsmand til ved 3. Uddannelseskompagni

Brænder du for forsyningstjeneste? Kan du organisere, har du overblik og kan du varetage den daglige ledelse af en forsyningssektion? Kan du sige ja til det, er du måske den oversergent vi står og mangler som sektionsfører/forsyningsbefalingsmand ved Uddannelseskompagniet i Haderslev.
Om os
Uddannelseskompagniet består af 5 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens
Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren. Kompagniet tæller op mod 180 soldater, når vi er flest, heraf 28 befalingsmænd og 7 officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i og hvor vi har et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.

I Forsyningssektionen hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Forsyningssektionen består udover dig, af én faglig stærk forsyningshjælper med mange års erfaring bag sig samt en ny forsyningshjælper, som først startede i funktionen d. 1. januar 2019. Fælles for begge medarbejdere er at de brænder for forsyningstjenesten.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været længe i kompagniet, og netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

Uddannelseskompagniet uddanner sidste hold HBU og HRU i Haderslev i foråret 2019 og flytter herefter til vore nye faciliteter på Ryes kaserne i Fredericia.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af forsyningssektionen med dertil hørende opgaver indenfor ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver. Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse.

Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i uddannelseskompagniet. Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til underafdelingen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med chef, næstkommanderende, delingsfører og/eller skydelærer.
Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.
Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet, hvorfor du skal være afklaret med at have mange dage væk fra hjemmet. I alt har HBU og HRU ca. 50 øvelsesdøgn sammenlagt på årsbasis, hvor sektionen forventes at støtte med 1-2 medarbejdere.
Om dig
Du er oversergent, eller alternativt erfaren sergent, med et udpræget ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent, ligesom du skal være meget motiveret for forsyningstjenesten.
Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat. Du har desuden DeMars myndighedsbeholdning samt PM rekvirent kursus. Du har KRYPTO certifikat og taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270). Ligeledes skal du have gennemgået ADR kursus og kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Det forventes, at du kan skabe optimale rammer for en indholdsrig og spændende hverdag med høj grad af servicemindedhed. Din primære kundegruppe vil være unge mennesker, som er i gang med enten en reaktionsstyrkeuddannelse eller basisuddannelse. Du har med din fremtoning, opførsel og væremåde en utrolig stor indflydelse på, hvorvidt den unge HBU soldat bliver en kollega, vi kan være stolte af eller det modsatte.

Det forventes herudover, at du er dit ansvar bevidst og handler i forhold til dette. Korrekt påklædning, ordentlig mandskabsbehandling, professionel optræden og dedikation til opgaven er de absolutte minimumskrav til dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.
Hvis du ansættes i stillingen som sergent, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af videreuddannelsestrin I for mellemledere.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i Uddannelseskompagniet; kaptajn Søren Vestergaard på tlf.: 4138 71 00 eller via mail på tgr-hq1000@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@MIL.dk eller telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

04.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent