Bevogtningsassistent til Militærpolitiet ved MP station Frederikshavn


Bevogtningsassistent til Militærpolitiet ved MP station Frederikshavn

Har du hvad der skal til for at indgå som bevogtningsassistent på en af Militærpolitiets udlagte stationer?
Om os
Militærpolitiet er en operativ enhed med ca. 320 soldater, geografisk placeret på Aalborg Kaserner. Enheden er pr. 1. januar 2019 organiseret med en stab, to Militærpolitikompagnier og en Militærpolitiskole.
Derudover er der fire militærpolitistationer fast udlagt til henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København.

Militærpolitiet er indsat 24/7/365 som en del af Forsvarets opgaveløsning internationalt og nationalt. Indsættelserne gennemføres i de maritimmilitære, luftmilitære og landmilitære miljøer, ofte i tæt samarbejde med Forsvarets Auditørkorps, det civile politi og multinationale partnere.

Militærpolitiet er kendetegnet ved en helt særlig kultur og korpsånd, med en uformel intern omgangsform og et helt særligt fokus på en professionel opgaveløsning – hver gang!

Militærpolitiet er en vigtig og aktiv bidragsyder til et omfattende internationalt studie-, udviklings- og kursussamarbejde, der omfatter NATO, FN og de nordiske lande og særlige bilaterale relationer.
Om stillingen
Som bevogtningsassistent bliver du en del af en velfungerende enhed, der i øjeblikket er underlagt militærpolitiet, men som er under forandring og tilpasning i forhold til Forsvarets nye bevogtningskoncept. Du vil i bevogtningstjenesten indgå på et vagthold, hvor tjenesten tilrettelægges som kontinuerlig tjeneste, der dækker døgnets 24 timer hele året rundt.

På vagtholdet indgår du i vagtholdets daglige opgaveløsning som bl.a. omfatter adgangskontrol og opholdskontrol, alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofeberedskab, vedligeholdende uddannelse.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fleksibel tilgang til de forskellige opgaver og løsninger.

Stillingen er værnsfælles.
Om dig
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil. Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde selvstændigt, samt kunne bevare overblikket i perioder med en til tider hektisk hverdag.

Du vil i din funktion skulle kunne støtte og vejlede medarbejdere og gæster, og ligeledes påtale og irettesætte uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd.
Håndteringen af disse facetter vil udgøre bevogtningens ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og lørdag /søndag og helligdage.

Herudover er der følgende krav
• Du har gennemført Forsvarets basisuddannelse.
• Du har gennemført Militærpolitiets grunduddannelse eller Flyvevåbnets bevogtningsuddannelse modul 1 og 2.
• Du skal have kørekort til kategori B.
• Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske test.
• Du skal være uddannet på pistol M/49 eller Pistol USP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte personeladministrationsbefalingsmand ved Militærpolitiet, seniorsergent Kim Markussen på telefon 22 19 12 84 eller på mail TRR-MPST102@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. januar 2019, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 18. februar 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.01.2019

Indrykningsdato

21.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent