Operationsofficerer


Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn søger to dygtige operationsofficerer

Motiveres du af et arbejde der kræver helhedssyn, selvstændighed, initiativ og samtidig et job hvor du med dine kompetencer og erfaring kan gøre en stor forskel? Så søger Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn to dygtige kaptajner til to stillinger som operationsofficerer.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en operativ national myndighed under Landsdelsregion Vest. Det er en spændende og dynamisk arbejdsplads med plads til personlighed og udvikling.

Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er vi 19 militære og civile medarbejdere, der forestår den daglige planlægning og gennemførsel af distriktets opgaver. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn består af ca. 1400 frivillige aktive hjemmeværnsmedlemmer fordelt på 21 underafdelinger, og dertil en stor reserve.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en del af det nationale forsvar og beredskab, hvor vi samarbejder med det militære forsvar i bl.a. fælles uddannelses- og øvelsesaktiviteter, beredskabsplanlægning samt international tjeneste, og vi yder støtte til det omliggende civile samfund.
Om stillingen
I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde med yderligere 4 officerer og to befalingsmænd i Operations- og Uddannelsessektionen. Du vil bl.a. få et koordinerende uddannelsesansvar for et antal af distriktets kompagnier, hvor du i samarbejde med kompagniledelsen støtter deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Et ansvar, der indebærer at give kompagniet den støtte og vejledning, der gør det muligt for kompagniet at leve op til de opstillede mål.

Din operative funktion er sektionsleder, hvor du under gennemførelse af distriktets stabsarbejde vil have en fungerende rolle som CH/O eller CH/E. Under dit daglige virke, er du ansvarlig for et antal kompagniers planlægning og gennemførelse af uddannelse, samt fungerende sagsbehandler indenfor et udvalg af sagsområder ved distriktet.

Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt med en interessant og afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen. Krav til distriktets parathed betyder desuden, at du vil indgå i distriktets vagtroste med en uges vagt ad gangen (24-7). Vagten bestrides som tilkaldevagt.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger med stor mulighed for handlefrihed, idet opgaverne dog skal ses som en del af en større sammenhæng. Større arbejder kan gennemføres som stabsarbejde.

Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu. Dette bl.a. fordi jobbet til tider kræver en del aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK (BTN) kursus.

Du har en baggrund i Hæren eller Hærhjemmeværnet. Du har arbejdet med uddannelse og operationer og har interesse for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel. Det vil være en fordel hvis du tidligere har forrettet tjeneste som operationsofficer, samt er en habil bruger af Demars.

Efter tjeneste ved Hærhjemmeværnet, vil det være muligt at komme tilbage til Hæren med stærke kompetencer indenfor koordination, sagsbehandling, stabsarbejde, samt et helhedssyn på Forsvaret som samlet enhed.

Som person er du samarbejdsorienteret og udadvendt og har gode sociale kompetencer. Jobbet indebærer en stor berøringsflade med frivillig hjemmeværnssoldater, samt civile og militære samarbejdspartner og der kræves en empatisk og fleksibel tilgang til tjenesten.

Du er en fleksibel holdspiller, og samtidig kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere mellem hensyn til de frivilliges funktionsvilkår og opbygningen af militære kapaciteter.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er nødvendigt for at løse opgaven. Især er samarbejde, fleksibilitet, initiativ og kommunikation væsentligt. Dette udelukker dog ikke et behov for analytisk tænkning, planlægning og helhedsorientering.

Det kan være en fordel, hvis du er bosiddende i distriktets område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Odense.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chef for Operations- og Uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, major Morten Haubro på 72 13 27 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på 32 66 59 00.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019, og ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 04.

Stillingen er til besættelse 1. marts 2019 eller snarest herefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

21.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent