Chef til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN.


Chef til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN.

1. Eskadre søger en skibschef til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN. Stillingen giver dig mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer, samtidig med, at du vedligeholder og udvikler dine navigatoriske og sømandskabsmæssige færdigheder i et af verdens mest udfordrende miljøer.

Om os
Inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen (KNUD-KL) opererer i hele Arktisk Kommandos operationsområde, der omfatter farvandene ved Grønland, Færøerne og Island, men enhederne kan også indsættes andre steder i verden. I vinterperioden opererer inspektionsfartøjerne typisk i det sydvestlige Grønland og i sommerperioden forskydes enhederne som regel nordpå til Thule-området for farvandsovervågning eller til Grønlands Østkyst for farvandsovervågning samt støtte til Slædepatruljen Sirius eller afløsning af inspektionsskibe ved Færøerne. Enhederne opererer i et arktisk miljø, der stiller store krav til skib og besætning med de udfordringer som farvandets beskaffenhed stiller i form af vejr og geografi.

I Division 19 er vi ambitiøse omkring opgaveløsningen og sætter en ære i altid at være professionelle, hvilket betyder, at vi aktivt søger at udfordre og udvikle os selv. Forsvarets udvikling i Arktis vil også påvirke KNUD-KL, derfor ligger der flere spændende udfordringer forude.

Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en enhed med en større besætning. En besætning bestående af 19 meget erfarne og fagligt kompetente personer gør, at du skal være i stand til at lede selvstændigt gennem din personlige autoritet, samtidig med at dine menneskelige egenskaber skal kunne rumme en besætning, som er sammensat af meget forskellige medarbejdere.
Om stillingen
Chefstillingen om bord i et inspektionsfartøj er en krævende og udfordrende stilling med vide rammer og gode muligheder for indflydelse på indsættelsen af enheden. Du er ansvarlig for skibets anvendelse i opgaveløsningen i Arktisk Kommandos operationsområde. Det er opgaver, der omfatter kontinuerlig suverænitetshåndhævelse, SAR-beredskab, fiskerikontrol og havmiljøovervågning, repræsentative opgaver i forbindelse med VIP-sejladser og øvelsesaktivitet.

Du skal indgå i vagten som navigatør om bord, ligesom du skal sikre dig, at dine navigatører dels navigerer skibet sikkert og dels udvikler sig i deres farvandskendskab ved Grønland og Færøerne. Derudover stiller is- og vejrforholdene i Nordatlanten særlige krav til dig i forhold til kontinuerligt at afveje den konkrete opgaveløsning i forhold til besætningens og skibets sikkerhed. Som chef skal du også aktivt bidrage til udviklingen af KNUD-KL, der i fremtiden forventeligt vil omfatte nye informationsudvekslingssystemer, ildledelse, UAV systemer m.v.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i Søværnet og har gennemgået videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT I/L SVN). Det er endvidere et krav, at du har gennemført Taktisk Officerskursus, og har sejladserfaring fra Nordatlanten, herunder farvandskendskab til indenskærssejlads på Grønlands vestkyst samt i øvrigt solide navigations og sømandskabsmæssige kundskaber.

Som chef for en af flådens enheder er du tildelt betragtelige rettigheder og autoritet, og der vises dig stor tillid og tro på, at du kan forvalte de betydelige værdier, som er dig betroet. Du står som skibschef til ansvar over for din besætning, dine foresatte, for Søværnet og for Forsvaret.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt, løbende at evaluere din egen adfærd og dermed udvikle dig selv og dine kompetencer, mens du er i stillingen. Du har solide ledelsesmæssige kompetencer i forhold til ledelse af en organisation bestående af meget erfarne medarbejdere, som alle udfylder nøglefunktioner om bord. Ligeledes er du i stand til at varetage Arktisk Kommando og dermed Forsvarets interesser i området på selvstændig og fornuftig vis, samtidig med at du og din enhed indgår i det overordnede og praktiske samarbejde med de grønlandske myndigheder.

Vi lægger desuden vægt på, at du har potentiale til gennemførelse af Master i Militære Studier, idet det vil være muligt at gennemføre uddannelsen sideløbende med tjenesten som skibschef.

Uddannelsesforløb og udtjekning
For at blive skibschef, skal du gennemføre et uddannelsesforløb som chefelev, der afsluttes med en chefprøve. Denne skal bestås med et tilfredsstillende resultat iht. 1. Eskadre bestemmelser.
Uddannelsesforløbet påbegyndes snarest efter udvælgelsen. Varigheden af uddannelsesforløbet er ca. 1,5 til 2 måneder - afhængigt af kandidatens forudsætninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveau (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil forsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationle operationer. Du skal have gyldigt blåt bevis.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Division 19, orlogskaptajn Claus Gudbjerg på telefon 41 30 98 92/22 38 06 64 eller mail LAKO-LE001A@mil.dk
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er 16. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Vi vil bede dig om at søge stilingen vi via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opforderer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

1. Eskadre
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.01.2019

Indrykningsdato

21.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent