Job hero

Akademisk medarbejder til moms og afgifter


Akademisk medarbejder til moms og afgifter

Har du stærke kompetencer inden for moms og afgifter, og vil du være med til at afdække de afgiftsmæssige forhold inden for miljø- og energiområdet? Så er du måske vores ny kollega i Forvaltningssektionen ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring.
Om os
Vi tilbyder dig at blive en del af et højt fagligt miljø i Forvaltningssektionen, hvor der udvises selvstændighed i opgaveløsningen inden for en lang række akademiske discipliner, herunder juridiske og forvaltningsmæssige forhold. Sektionen har en høj faglighed i forhold til at omsætte den akademiske tilgang og metode til praktiske løsninger for resten af organisationen.

Sektionen består af i alt 12 akademiske medarbejdere med overvejende juridisk baggrund, og er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af bestemmelser, forretningsgange og vejledninger for Forsvarsministeriets regnskabsvirksomhed, implementering af databeskyttelsesforordningen, varetagelse af Regnskabsstyrelsens leverandørstyring, juridisk rådgivning inden for moms, skatter og afgifter samt personalejuridisk understøttelse af vores lønafdeling. Derudover varetager sektionen sekretariatsbetjening af henholdsvis direktions- og chefkreds samt kommunikationsopgaven.

Vi arbejder målrettet på at forbedre kundeoplevelsen for de øvrige styrelser og vores interessenter samtidig med, at en stabil gennemførsel af løbende driftsopgaver bliver prioriteret højt. Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes trivsel samt faglige og personlige kompetenceudvikling.
Om stillingen
Vi søger en akademisk medarbejder til udarbejdelse og ajourføring af koncernens økonomi- og regnskabsbestemmelseskompleks, vejledninger og forretningsgange samt særligt at varetage en række opgaver inden for håndtering af moms og afgifter gennem fastlæggelse af procedurer og beskrivelse af processer m.v. med Regnskabsstyrelsens kunder. Du vil have et særligt ansvarsområde i relation til varetagelse af sagsbehandling af miljø- og energiafgifter.

En del af arbejdsopgaverne er endvidere intern understøttelse af Regnskabsstyrelsens øvrige sektioner samt varetagelse af henvendelser fra andre institutioner inden for koncernen.

Samtidig må du forvente at komme til at indgå i projekt- og udviklingsarbejde med henblik på at udvikle forretningen, indgå i faglig sparring med ledelsen samt levere strategiske oplæg, notater m.v. med høj kvalitet og rettidighed.
Om dig
Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse eksempelvis cand.merc.jur, cand.merc.aud eller tilsvarende kombineret med flere års relevant erfaring fra skattemyndighederne eller revisionsbranchen, hvor du har arbejdet med rådgivning og controlling af større offentlige virksomheder inden for moms- og afgiftsområdet.

Du har veludviklede analytiske evner, arbejder struktureret og er god til at tilegne dig ny og kompleks viden og omsætte den til praktiske løsninger. Vi forventer, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, da du får en bred berøringsflade med de forskellige institutioner i koncernen samt øvrige sektioner i Regnskabsstyrelsen.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde, at være professionelle og ikke mindst yde en god service over for vores kunder.
Ansættelsesvilkår
Du bliver, alt efter erfaring, ansat og aflønnet som fuldmægtig på basisløntrin 4-8 inklusive et rådighedstillæg eller specialkonsulent efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Til ansættelsen er der knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % (9 % af rådighedstillægget for fuldmægtige). Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen.

I Regnskabsstyrelsen har vi en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte chef for Forvaltningssektionen, Jesper Jungclaus på telefon 7281 0721.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Anett Brund Kronborg på telefon 7281 9135.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er den 20. januar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.
Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 220 medarbejdere, primært med civil baggrund. Vi arbejder ud fra en kundevendt vinkel, hvor vi stræber efter at gøre det nemt og sikkert at være kunde hos os, og samtidig evner at dække kundens behov.
Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent