Kaptajn til Planlægningssektion Land i staben ved Forsvarets Hovedværksteder


Kaptajn til Planlægningssektion Land i staben ved Forsvarets Hovedværksteder

Synes du, at arbejdsområder med planlægning, projektledelse og koordination på tværs af myndigheder lyder spændende? Er du i stand til inddrage bestemmelser, policy, doktrin, direktiver og militærfaglig sagsbehandling i opgaveanalyser og opgaveløsninger. Så læs mere her. Vi mangler nemlig din ansøgning til stillingen som næstkommanderende i vores Planlægningssektion Land ved Forsvarets Hovedværksteder.
Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN orienteret landsdækkende virksomhed med godt 800 motiverede medarbejdere, der vedligeholder og modificerer Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Myndigheden er organiseret under Forsvarskommandoen i tre produktionsområder med i alt 19 specialværksteder rundt i landet samt en stab beliggende i Brabrand ved Aarhus.

Om Staben

Staben understøtter Forsvarets Hovedværksteders ledelse og forretningsudvikling med følgende inddeling:

Planlægningsafdelingen.

Forretnings- & Udviklingsafdelingen.

Logistiksektionen.

Ledelsessektionen.

Den ledige stilling er placeret under Planlægningsafdelingen i Planlægningssektion Land, sektionen består af en chef og otte sagsbehandlere.

Planlægningen tager udgangspunkt i en fortløbende og kundeorienteret rammeplanlægning, der sker på baggrund af en løbende forretningsorienteret dialog med kunderne. Sektionens udfordring og hovedopgave er løbende at optimere udnyttelsen af specialværkstedernes kapacitet i rammen af en samlet omkostningseffektiv virksomhedsøkonomi, hvori indgår efterkalkulation og prissammenligning med det civile marked. Dette kræver overblik og samarbejde med stabens øvrige planlægningsfunktioner, kvalitets- og kapacitetssektionen og de involverede værkstedsenheder ved de tre produktionsområder.

Sektionen består af 9 stabsfunktioner, og planlægningen sker på grundlag af kendte og indkomne vedligeholdelsesmeddelelser i en omkostningseffektiv ramme indenfor den indmeldte produktionskapacitet ved myndighedens specialværksteder.
Om stillingen
Du er stedfortræder for sektionschefen i forhold til den daglige dialog med Materiel- og indkøbsstyrelse og Hærkommandoen i forhold til igangværende projekter. Du er ansvarlig for den militærfaglige sagsbehandling i forbindelse med udførelse af opgaver i relation til Forsvarets Hovedværksteders kunder primært Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse, kapacitetsansvarlige.

Du er ansvarlig for planlægning af de kendte driftsopgaver og bidrager til den detaljerede kapacitetsplanlægning ved Forsvarets Hovedværksteder.

Du skal tilsikre anvendelse af LEAN i stabsarbejdet samt udarbejdelse af værdistrømanalyser af interne processer i sektionen med henblik på procesoptimering.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med en relevant baggrund og har gennemført VUT-I/L eller VUK.

Vi forventer, at er du udadvendt og løsningsorienteret. Du er energisk, positiv, god til at skabe relationer og ikke mindst god til at være en del af et større team og bidrage et de fælles mål i sektionen.

Du ved, at relationer skaber resultater. Du trives i en hverdag med en stor kontaktflade og varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum og en del af hverdagen.

Du har erfaring fra den operative struktur og ved, at vedligeholdelse af materiel og køretøjer er en af grundforudsætningerne for, at uddannelsen af enhederne kan gennemføres med færrest mulige friktioner.

Du har et godt kendskab til Forsvarets organisation, den offentlige forvaltning i almindelighed og Forsvarets forvaltningspraksis i særdeleshed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med helblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Sødalsparken, Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Planlægningssektion Land Major Søren Becher på telefon 7282 1051.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 22. januar 2019, og samtaler forventes afholdt i uge 6/2019. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.01.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent