Construction Site Security Officer Assistant


Construction Site Security Officer Assistant

Har du lyst til at arbejde med et nyt og spændende projekt? Kan du holde hovedet koldt, være bestemt og alligevel serviceminded? Så er du måske vores Construction Site Security Officer Assistant.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

I forbindelse med omlægningen af Flyvestationen til at huse de nye kampfly, F-35, er der godkendt en større organisation til den militære sikkerhed på byggepladsen.
Om stillingen
Som Construction Site Security Officer Assistant (CSSOA) er du højre hånd for Construction Site Security Officer (CSSO). Stillingen indebærer ansvar for den militære sikkerhed på byggepladsen på Flyvestation Skrydstrup, hvor faciliteter til det nye kampfly opføres.

Sammen med CSSO skal du tilsikre, at den militære sikkerhed på byggepladsen er i top døgnet rundt. Byggepladsen vil være klassificeret. Dette stiller store krav til omhyggelighed, personlig integritet og myndighed.

Byggeriet skal overholde såvel danske som amerikanske sikkerhedsbestemmelser.

Der vil være et meget stort antal håndværkere og leverandører på byggepladsen, som konstant skal overholde sikkerhedsbestemmelserne, hvorfor stillingen kræver stort overblik og evnen til at bevare roen under pres. Som CSSOA skal du være klar til, i samråd med CSSO, at træde i karakter såfremt personer ikke efterlever sikkerhedsbestemmelserne.

Der vil til byggepladsen blive tilknyttet CSSO, 2 CSSOA, et antal sikkerhedsvagter samt administrativt personel. CSSO og CSSOA vil forestå den daglige ledelse af dette personel.

Stillingen som CSSOA forventes nedlagt senest Medio 2023. For CSSOA vil der være gode muligheder for at søge job indenfor MILSIK området efter dette job.

Under byggefasen vil der forekomme arbejde på forskudt tid, idet byggepladsen forudses åben 0600-2000. CSSO og de 2 CSSOA skal tilsammen dække åbningstiden, herunder eventuelle perioder med døgnåben.
Om dig
Vi søger en person med kendskab til og interesse for Militær Sikkerhed. Du forstår vigtigheden af, at sikkerhedsbestemmelserne overholdes.

Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelseskurser (VUK). Alternativt er du Chefsergent

Du skal kunne godkendes til HEMMELIGT og opretholde denne under hele dit ansættelsesforhold.

Du trives med en uforudsigelig og travl hverdag, som involverer et meget stort antal personer, som ikke er ansat i Forsvaret, og derfor skal støttes i overholdelse af den militære sikkerhed. Du er klar til at tage ansvar og hurtige beslutninger, og trives med opgaver der kræver stor selvstændighed.

Du formulerer dig klart i skrift og tale.

Dine engelskkundskaber er gode, idet en del bestemmelser der skal efterleves er på engelsk.

En baggrund som sikkerhedsofficer eller Militær Politi/Bevogtningen vil være en fordel, men er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Kaptajn ansættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte CSSO, major A.B. Mikkelsen på tlf. 4122 9945.

Har du spørgsmål vedr. løn og ansættelsesvilkår kan de rettes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Ansøgningsfrist: 21. januar 2019 med tiltrædelse pr. 1. marts 2019, eller snarest herefter

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.01.2019

Indrykningsdato

20.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent