Almen sergent Hæren 1

Udstationering – Sektionschef Engineer Planning i Joint Engineer Division ved HQ MNC NE i Polen


Udstationering – Sektionschef Engineer Planning i Joint Engineer Division ved HQ MNC NE i Polen

Vil du have en spændende operativ sektionschefstilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for en international skolegang, der ruster dem for livet.

Så tilbyder vi en stilling som Sektionschef Engineer Planning i vores Joint Engineer Division. Som udstationeret bliver du også medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 47 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores nuværende engagement er 47 militære stillinger fordelt over hele hovedkvarteret samt ved vores eget nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 50 militære funktioner i reservestrukturen. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur, en certificering som skal fornys i 2019. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket betyder, at vi permanent er på et relativt højt beredskab med henblik på indsættelse med hele eller dele af hovedkvarteret i hele NATO’s nordøstlige område.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra op til 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber og de mange sociale aktiviteter for hele familien danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe hele din familie i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.
For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.
Som chef for Engineer Planning er du daglig leder for en sektion med to Peacetime Establishment (PE) og fire Crisis Establishment (CE) ingeniørofficerer på major niveauet.
Du er ansvarlig for sektionens samlede aktiviteter, der omfatter deltagelse i operativ planlægning i rammen af Land Operational Planning Group (LOPG), deltagelse i planlægning af øvelser og træningsaktiviteter samt planlægning af ingeniørkonferencer med såvel NATO kommandostruktur som med underlagte enheder og myndigheder (divisioner, brigader samt NATO Force Integration Units).
Med udgangspunkt i hovedkvarterets operative opgave i fredstid såvel som krise og konflikt vil du arbejde tæt sammen med kolleger i NATO kommandostruktur (LANDCOM, JFC BS og SHAPE) med udvikling af ingeniørkapaciteter i rammen af NATO Defence Planning Process.
Du vil endvidere arbejde tæt sammen med divisionens infrastruktursektion i forbindelse med NATO infrastrukturplanlægning og gennemførelse af NATO infrastruktur inspektioner.
Om dig
Du er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende. Det er en fordel, men intet krav, at du også har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU).

Vi forventer, at du har en solid baggrund indenfor den militære ingeniørtjeneste, gerne fra to eller flere specialer, samt at du har stabserfaring fra bataljons-, brigade- og/eller divisionsniveau.

Du har erfaring med planlægning på højere taktisk niveau og du evner at bringe vurderinger og konklusioner i anvendelse på en selvstændig, overbevisende og sikker måde.

Du har forståelse og interesse for at arbejde med NATO Crisis Response Planning, NATO Defence Planning Process samt NATO infrastrukturplanlægning.

Som person har du gode lederevner og du formår hurtigt at sætte dig ind i komplekse problemstillinger. Endvidere har du gode analytiske egenskaber og flair for operativ planlægning.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 til 4 år fra 1. august 2019.

Såfremt du er udnævnt major tillægges du grad af oberstløjtnant.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder) samt have gennemført CAC-A og TSE inden tiltrædelse i stillingen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Representative (SNO), Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9680.

Ansøgningsfristen er 20. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 6/2019 i Ballerup.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
Hvis du udover interesse i denne stilling har et generelt ønske om tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne, og om hvilke stillinger vi får ledige hvornår.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

19.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent