Missionplanner

Forsvarets operationscenter Vagthavende officer (Genopslag)


Forsvarets Operationscenter, Vagthavende Officer.

Er du 331 major og har du mod på at være en del af forsvarets Operationscenter?

Har du lyst til et job hvor du har direkte indflydelse på Forsvarets nationale og internationale opgaveløsning og hvor ikke to dage er ens?

Den rette vil sammen med en vagthavende befalingsmand (SSG) og vagtchefen(M402), gennemføre den værnsfælles vagttjeneste i fred og under kriser. Yderligere vil du sammen med dine 13 kollegaer og 3 daglige medarbejdere danne kernen i udviklingen af procedurer for krisestaben og Operationscenteret generelt.
Om os
”Vi indsætter Forsvarets enheder til gavn for Danmarks sikkerhed.”

Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre (JOC)) er en del af Operationsstaben i Værnfælles Forsvarskommando.

Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver i ind og udland samt opgaver af mere civil karakter i Danmark. Herunder støtte til Politiet og støtte til krisestaben.

JOC vagten består af to døgnbemandede funktioner, der er besat af en M331 og en M231. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem JOC og værnenes O-rum samt HJV Lokalforsvarsregioner. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.
Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

De døgnbemandede funktioner går 12,5 timers vagter, mens det administrative personel og ledelsen har daglig tjeneste. I alt er vi 17 MA. En Chef (331) en SBH (232) og en stabshjælper samt de to gange syv vagtgående er placeret i Karup.
Om stillingen
Som vagthavende officer har du, sammen med vagthavende befalingsmand, ansvaret for at reagerer på enhver hændelse der involvere forsvaret. Herunder den korrekte og effektive koordination i forhold eksterne og interne myndigheder, eksempelvis ved krisesituationer, i ind- og udland, og har dermed direkte indflydelse på Forsvarets beredskab og føring af aktuelle opgaver.

Dette omfatter blandt andet følgende opgavetyper:
• Suverænitetshævdelse, herunder afvisning af krænkelser af dansk suverænitet og danske interesser på havet.
• National og international myndighedskoordination.
• Håndtering og videreformidling af særlige hændelser.
• Sø- og flyredningstjeneste.
• Maritim Assistance Service.
• Maritim miljøovervågning, håndhævelse samt forureningsbekæmpelse.
• Daglig situationsbriefing for Operationsstaben.

Ydermere bistår du CH i relevante sager og studie- udvikling inden for JOC sagsområder.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst person, som er i stand til at håndtere kompleksitet i den daglige opgaveløsning. Du kan håndtere mange opgaver samtidig og formår altid at komme i mål. Du skal kunne håndtere, at løse din opgave i et til tider hektisk arbejdsmiljø med mange bolde i luften. Det er et krav, at du har gennemslagskraft til at føre beslutninger ud i livet.

Du har en operativ baggrund med godt kendskab til forsvarets nationale beredskabsenheder.

Du har både evne og lyst til at indgå i et operativt miljø, der indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere. Du skal være parat til at indgå i arbejdsgrupper og andre opgaver når dette måtte være nødvendigt.

Du er udadvendt med godt humør og bidrager positivt til enhedsopbygning og enhedsfølelse.

Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Ved ansættelse flyttes dit faste tjenestested automatisk til Karup.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 20. januar 2019. Der gennemføres løbende samtaler med henblik på hurtigst mulig besættelse af stillingen. Tiltrædelse snarest.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for operationscenteret, MJ Allan Jydemand Mortensen på telefon +45 72 84 02 20 eller FKO-O-JOCVO6 (FKO-O-JOCVO6@mil.dk)
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

19.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent