Missionplanner

Detachementsførere til 2. Militærpolitikompagni


Detachementsførere til 2. Militærpolitikompagni

Har du modet til at gøre en forskel for en professionel militærpolitienhed i et dynamisk operationsmiljø? Er du mentalt og fysisk robust, og kan du, som detachementsfører, skabe de ideelle rammer for enhedens opgaveløsning, hvor dedikerede militærpolitisoldater med et højt ambitionsniveau stiller ubetingede krav til tjenesten?
Kan du svare ja til ovenstående, så er du én af vores kommende detachementsførere ved 2. Militærpolitikompagni.
Om os

Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner og er pr. 1. januar 2019 organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der fire MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus, Korsør og København.
Om stillingen

Som detachementsfører er du underlagt chefen for 2. Militærpolitikompagni, og du er over for denne ansvarlig for, at detachementet er operativt anvendeligt.

Du bliver fører for et militærpolitidetachement bestående af fastansatte professionelle militærpolitisoldater, hvor der er forventning om en krævende og udfordrende hverdag kombineret med et højt fagligt niveau.

Detachementerne er kompagniets manøvreenheder og forudsætningen for, at kompagniet kan løse dets opgaver med skiftende fokus afhængig af situationen. Det er derfor dit ansvar, at detachementet kan støtte bredt i kompagniets organisation gående fra politivirket over til livvagtstjeneste og bording.

Du er, i samarbejde med 2. Militærpolitikompagni og Militærpolitiets stab, ansvarlig for planlægning, gennemførelse og kontrol af funktionsuddannelse samt enhedsuddannelse af dit detachement.

Som fører for detachementet er du ansvarlig for personellets udvikling og bidrager i den sammenhæng aktivt med input til kompagniledelsen.

Du skal påregne en del øvelsesaktivitet i ind- og udland, ligesom du skal være indstillet på at kunne udsendes som militærpolitiofficer til et af militærpolitiets mange indsættelsesområder.

Ved at ansøge stillingen, kommer du i betragtning til begge stillinger. Du vil, alt efter dine kompetencer/kvalifikationer, blive tilbudt den stilling som Militærpolitiet finder dig bedst egnet til.
Om dig

Du er en erfaren premierløjtnant (M312) med tjeneste i det operative miljø. Du er omstillingsberedt og formår at kunne indgå i en organisation, hvor du er i stand til at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige typer opgaver.

Du har sans for detaljen i opgaveløsningen, men formår at tænke i helheder til fordel for kompagniets og Militærpolitiets virke. Du evner at kunne samarbejde på tværs af hele organisationen og skabe forståelse og accept for opgaven, i et til tider udfordrende operationsmiljø.

Du er fagligt dygtig og sætter en ære i at løse pålagte opgaver efter bedste henseende. Du forstår vigtigheden af at være rollemodel for underlagt personel, samt i særlig grad for forsvarets øvrige ansatte.

Det er ikke et krav at du har en baggrund ved Militærpolitiet, men det forventes at din operative baggrund er opnået i enten Søværnet eller Flyvevåbnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er værnsfælles og klassificeret som M312 (premierløjtnant) med fast tjenestested på Aalborg Kaserner.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 2. Militærpolitikompagni, kaptajn Nicolai S.W. Andreasen på telefon 72 83 71 50 eller på mail TRR-MP5CH@mil.dk. Alternativt kan du kontakte chef for Personelsektionen ved Militærpolitiet, kaptajn Søren Ditlev Borup, på telefon 72 83 71 02 eller på mail TRR-MPST101@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Julie Hasforth, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5702 eller på mail fps-ba-bs203@fiin.dk.

Ansøgningsfristen er den 3. februar 2019, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.


Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

Find mere information om Militærpolitiet på vores Facebook side og www2.forsvaret.dk/omos/organisation/militaerpolitiet/Pages/forside.aspx
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

03.02.2019

Indrykningsdato

18.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent