Hæren 06

Næstkommanderende og stabschef ved 2. Logistikbataljon


Næstkommanderende og stabschef ved 2. Logistikbataljon

Trives du med at have mange bolde i luften, en stor kontaktflade og en hverdag hvor ikke to dage er ens? Brænder du for at skabe de bedste forudsætninger for uddannelsen af værnepligtige, Hærens reaktionsstyrkesoldater og den centraliserede kursusvirksomhed? Så er du den helt rette som næstkommanderende og stabschef ved 2. Logistikbataljon.
Om os

2. Logistikbataljon uddanner soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsuddannelse, og har dermed ansvaret for hele den grundlæggende uddannelse, og at behovet for friskning ved stående reaktionsstyrke inddækkes. Bataljonen forestår desuden et antal kurser, samt den tjenestegrensspecifikke føringsuddannelse, for logistiktropperne. Der er dermed fokus på fastholdelse, hvervning og uddannelse på et højt niveau. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.

2. Logistikbataljon skal kunne indgå som en operativ logistikbataljonsstab i en brigade, og der vil derfor også være et operativt fokus, der tilsikrer dette samt forståelsen for 1. Logistikbataljons virke. Føringsuddannelse for førerpersonel i bataljonen vil derfor også blive tillagt prioritet.

2. Logistikbataljon består udover staben af en kapacitetssektion (S7), to af Hærens Basisuddannelseskompagnier og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskompagni.
Om stillingen

Stillingen som næstkommanderende og stabschef omfatter det overordnede koordinationsansvar for, at rammerne er på plads til planlægning og gennemførelse af uddannelsen for soldaterne og for den centraliserede kursusvirksomhed i bataljonen. Samtidig spiller du også en væsentlig rolle i forbindelse med føringsuddannelsen i bataljonen.

Som næstkommanderende er du sammen med bataljonschefen og bataljonsbefalingsmanden en del af bataljonens øverste ledelse. Du skal være klar til at overtage for chefen og være chefens nærmeste sparringspartner og rådgiver.

Som stabschef har du ledelsesansvar for personellet i de tre sektioner i staben; administrations-, operations- og logistiksektionen med i alt otte personer. Det er dit ansvar at fordele og prioritere opgaverne i bataljonen og koordinere indsatsen på tværs af sektionerne. Det er din opgave, i samarbejde med staben, at skabe forudsætningerne for chefens virke, og at opgaverne kan løses i enhederne. Det forventes, at du løser bataljonens opgaver under inddragelse af underenhederne.

Du skal forvente at have en stor berøringsflade med enheder udenfor bataljonen. Her koordinerer du blandt andet med 1. Logistikbataljon, Trænregimentet, 2. Brigade og Hærkommandoen.

Desuden forventes du at være medvirkende til, at der er en rød tråd, og at der bygges bro mellem Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og den stående reaktionsstyrke i 1. Logistikbataljon.

Du indgår også i 2. Logistikbataljons chefgruppe, hvor du bidrager aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.
Jobbet tilbyder mange forskellige aspekter, og du vil blive udfordret operativt samt planlægnings- og ledelsesmæssigt. Da 2. Logistikbataljon er en enhed, der har fået helt nye opgaver, har du stor mulighed for selv at præge stillingens indhold. Det operative virke er en væsentlig del af dagligdagen i bataljonen. Du skal forvente, at deltage i 2. Brigades aktiviteter, herunder også på øvelser i rollen som stabschef for en operativ bataljonsstab. Denne stab vil være et spejl af staben i 1. Logistikbataljon og er sammensat af en kombination af fast personel og reservepersonel. Det er dit ansvar, at staben bliver uddannet og er klar til at virke som en stab i rammen af en operativ Logistikbataljon.

Der er her tale om et virkeligt godt job, hvor du vil få mulighed for at anvende alle dine ledelses-, planlægnings- og operative kompetencer. Samtidig vil du indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen ’alt er muligt’.
Om dig

Du er major med velgennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du erfaren kaptajn, der er i gang med eller er optaget på MMS. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har gennemført Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) hhv. Videreuddannelseskursus Advanced Land Operations (ALO).

Du skal have en baggrund fra logistiktropperne, gerne som underafdelingschef, operationsofficer og/eller logistikofficer. Du har et fagligt højt niveau, en grundlæggende interesse for uddannelse og taktisk logistik. Du formår at omsætte denne interesse og indsigt til konkrete handlinger og brugbare løsninger i forbindelse med den samlede opgave i bataljonen.

Du brænder for at være leder, har en anerkendende tilgang til personellet, og du har samtidig handlekraft og evner til at kommunikere krav og forventninger tydeligt. Du er opsøgende og deltager gerne i aktiviteter, der er med til at udvikle andre mennesker og enheder i bataljonen. Du har gode samarbejdsevner og erkender at gode resultater udelukkende opnås af et godt og velfungerende team.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 2. Logistikbataljon, oberstløjtnant Jesper Momme, på tlf.: 91 33 50 99 eller mail: TRR-2S0A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent, Julie Hasforth, på tlf.: 3266 5702 eller mail: fps-ba-bs203@fiin.dk.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen ønskes besat 1. februar 2019 eller snarest muligt herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

17.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent