Flyvevåbnet 3

Konstabel som håndvåbenmekaniker til Helicopter Wing Karup


Konstabel som håndvåbenmekaniker til Helicopter Wing Karup

Helicopter Wing Karup søger en faglært våbenmekaniker ved Logistic Support Squadron (LSS). Så hvis du er en selvstændig og fagligt grundig konstabel, så er dette måske jobbet for dig.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og Eskadrille 660. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Ved Eskadrille 660 understøttes alle Flyvevåbnets udsendelser samt deltagelse i andre værns udsendelser. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Om enheden:
Logistic Support Squadron (LSS) er en enhed under Helikopter Wing Karup. Enheden har 3 selvstændige værksteder – Jordudstyrsværksted (JVK) – Skærme/udrustning/nødudstyrværkstedet (SUN) og Våbenværkstedet (VVK).

VVK støtter inden for området, de i Karup geografisk placerede enheder, med vedligeholdelse af våbenmateriel. Periodevis servicerer de også Fighter Wing Skrydstrup, som ligger i Skrydstrup, og kan efter aftale støtte hele Forsvaret som våbenmekaniker.

Som våbenmekaniker ved Logistic Support Squadron (LSS) vil du, i din hverdag, udføre funktioner under ledelse af en mellemleder eller leder.
Om stillingen
Hovedopgaven er at efterse, vedligeholde og reparere håndvåben, samt helikoptermonterede våbensystemer.

Endvidere vil du skulle støtte udsendte flyvende enheder med vedligeholdelse af håndvåben og våbensystemer i missionsområdet, samt løse forefaldende arbejdsopgaver indenfor køretøjvedligeholdelse samt mindre transportopgaver. Du vil i mindre omfang også skulle vedligeholde cykler.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen, skal du have gennemført og bestået de militærfaglige forudsætninger.

Endvidere skal du:
- Besidde kompetencer, i form af fleksibilitet og samarbejdsvillighed.
- Kunne arbejde selvstændig, fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”.
- Have svendebrev indenfor et følgende faglige metalfag: Finmekaniker, Maskinarbejder, Værktøjsmager eller Smed.
- Kunne læse og tale engelsk.
- Kunne sikkerhedsgodkendes til Hemmelig.

Evnen til at anvende PC er et krav, da stillingsindehaveren skal udfærdige vedligeholdelsesmeddelelser på udstyr til reparation eller vedligeholdelse.

Kendskab til brugen af SAP samt kørekort til lastbil (O/3500 kg) er ønskeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Henrik Rønne, daglig leder af Våbenværkstedet ved Helicopter Wing Karup på telefon 7284 2461.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 5/2019 og stillingen er til besættelse snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

13.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent