Søværnet 04

2 dæksgaster til sejlads med Støtteskibet ABSALON


2 dæksgaster til sejlads med Støtteskibet ABSALON


Kan du se dig selv give ”high five” til dine kollegaer efter en veloverstået operation? Kan du se det fede i at holde et stort krigsskib klar til kamp? Så er jobbet som dæksgast på støtteskibet ABSALON lige noget for dig!

Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadres Division 22.

Vi opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter. Vi kan deltage i alt fra humanitær bistand til regulær krigsførelse.

Division 22 har de seneste år været indsat i internationale operationer (INTOPS) i Det Indiske Ocean, hvor vi har indgået i antipiraterioperationen Ocean Shield, samt efterretnings indhentning i operation Active Endeavour. Tidligere har vi også deltaget i operation RECSYR og operation RECLIB i Middelhavet. Så ABSALON er et sted, hvor der sker noget.

Som regulær kampenhed har vi stor fokus på de militære kerneopgaver, og vi har i 2018 gennemført Flag Officer Sea Training (FOST) ved Royal Navy i England, hvilket har rustet os til i endnu højere grad, at indgå i maritime skarpe operationer.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed, og evnen til at tage ansvar for vores opgaver højt.Om stillingen
Stillingen hører under Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, sanitet- samt forsyningssektion.

Her vil du blive en del af dækssektionen, som har til opgave at vedligeholde skibets ydre, bestride poster som rorgænger, røgdykker, fremskudt indsatsleder, bemande og håndtere skibets fartøjer samt håndtere helikopter i forbindelse med start og landing.

Dine primære opgaver vil være vedligeholdelse, rorgænger, samt at fungere som surringsgast i forbindelse med helikopteroperationer. Opgaverne kan foregå på alle tider af døgnet.


Om dig
Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd med, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt indenfor givne rammer og samtidig kan indgå i et team, hvor gode samarbejdsevner er nødvendige.

Du skal have Søværnets basisuddannelse, være uddannet røgdykker samt uddannet i gevær m/96.

Eventuelle ansøgere fra andre værn end Søværnet, der vælges til ansættelse, har mulighed for at erhverve nødvendige kvalifikationer ved Basisomskoling til Søværnet (BTS). BTS har en varighed på ca. 3 uger.

Ønskeligt:
Uddannet i maskingevær m/62.
Duelighedsbevis i sejlads.
Duelighedsbevis i motorpasning.
Speedbådsførerbevis.
Kørekort kat. B.
Truck-certifikat.
Epoxy-certifikat.
Kran D certifikat.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Grundvaccination.
Skal kunne skikkes som udkig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dæksbefalingsmand OS Kim Clausen, Støtteskibet ABSALON, mail: D22-K1-DKB@FIIN.DK, telefon 30 16 94 60.
Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 7285 7522.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 18. januar 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 5.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2019.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.01.2019

Indrykningsdato

12.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent