Eskadrillechef for Base Protection Squadron ved Operations Support Wing (GENOPSLAG)


Eskadrillechef for Base Protection Squadron ved Operations Support Wing

Søger du en selvstændig chefstilling med stort ledelsesansvar og med krav om stor handlekraft fra din side, så vil stillingen som eskadrillechef for Base Protection Squadron ved Operations Support Wing helt klart være noget for dig.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af 110 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 4 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse (FBU), Bevogtningstjenesten (BEV), Operativt Trænings- og øvelseselement og Military Working Dog (MWD).

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron og Operations Group er generelt er præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.
Om stillingen
Du bliver som eskadrillechef ansvarlig for den overordnede ledelse og styring af eskadrillens opgaver inden for:

- Gennemførelse af FLV Basisuddannelse og Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU) for kadetter.
- Uddannelse og opstilling af Bevogtningstjenesten (BEV) på FSNKAR.
- Uddannelse af hundefagligt personel og opstilling af kapaciteten Military Working Dog (MWD).
- Gennemførelse af anden efteruddannelse inden for Operationsstøtte.

Det er dig, som sætter retningen og standarden i hele eskadrillens virke. Med chefansvaret følger også ansvar for udvikling og fastholdelse af dine medarbejdere (HR) samt etablering af procedurer til effektiv forvaltning af den tildelte økonomi og materiel.

Dit ledelsesteam består af en næstkommanderende og fire sektionsledere. Sammen med dit ledelsesteam tilrettelægger du al uddannelse i din eskadrille sammen med den tilhørende evaluering og kontrol. Du vil derudover indgå i ledelsesgruppen for Operations Group mhp. rapportering om egne opgaver samt samarbejde på tværs af Operations Group. I dit daglige virke har du løbende kontakt til samarbejdspartnere på flyvestationen og til andre wings i Flyvevåbnet.
Om dig
Du er major og har gennemført MMS eller en tilsvarende master. Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du lægger stor vægt på synlig ledelse og prioriterer at være til stede, hvor tingene sker. Du kan lide at gå forrest og at være rollemodel for dine medarbejdere. Du har stærke samarbejdsrelationer og en god helhedsforståelse, når der skal tænkes nyt og skabes grundlag for samarbejde på tværs af eskadrillerne og Operations Group som helhed.

Du har erfaring inden for operationsstøtteområdet og har ledelseserfaring inden for det øvrige Flyvevåben.

Du er resultatorienteret og trives med fastlagte deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten samt besidder evnen til at formulere dig skriftligt på dansk og engelsk. Du kan på baggrund af ledelsesinformation tage de svære valg, som ikke altid vil være populære. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har erfaring fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations Group OL Jannik Skov på tlf.: 24 28 28 41 eller på mail OSW-O-001@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 20. januar 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter, evt. via VTC.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

11.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent