Almen sergent Hæren 1

Uddannelses- og operationsofficer (S92) ved HDSLF


Uddannelses- og operationsofficer (S92) til Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Trives du med komplekse sagsbehandlingsopgaver? Vil du stå i spidsen udviklingen af et forretningskritisk område? Vil du drive et operativt planlægningscenter? Så skal du søge stillingen som uddannelses- og operationsofficer (S92) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.
Om os

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster er en operativ national militær myndighed under Landsdelsregion Øst. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrken.

Distriktet består af en fast stab med 13 militære og civile medarbejdere, 16 hjemmeværnskompagnier i den frivillige struktur, en reservestruktur med 24 officerer og befalingsmænd på rådighedskontrakt samt en frivillig operativ stab. Distriktsdomicilet er placeret på Vordingborg Kaserne.

Den faste stab er organiseret med en operations- og uddannelsessektion samt en logistiksektion (svarende til BTN S-struktur).

Operations- og uddannelsessektionen (OPUSEK) er omdrejningspunktet for distriktets planlægning, uddannelse, øvelser og operative virke. Operativt virke omfatter udover den operative planlægning også varslede og uvarslede indsættelser i dagligdagen.
Om stillingen

I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde med yderligere 2 officerer og 2 befalingsmænd i OPUSEK. Derudover vil du have en bred berøringsflade til det øvrige Hjemmeværn, Forsvaret samt Forsvarsministeriets styrelser.

Jobbet består primært i at arbejde med uddannelse og operationer for vores frivillige hjemmeværnssoldater. Du vil bl.a. få et koordinerende uddannelsesansvar for et antal af distriktets kompagnier, hvor du i samarbejde med kompagniledelsen støtter deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Din operative funktion er leder af planlægningscenteret (PLANC) i distriktets operative stab. Du bliver endvidere sagsbehandler på en række operative sagsområder inden for dit funktionsområde.

Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt med en interessant og afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen.

Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:

• Distriktets efterlevelse af sikkerhedsbestemmelser med rådgivning af både faste og frivillige

• Hvervning, on-boarding samt fastholdelse af medlemmer i Hjemmeværnet

• Stabsprocedurer og processer i det operative PLANC under øvelser og indsættelser

Desuden indgår du i distriktets operative stab og distriktets vagthavenderoste med en uges vagt ad gangen (24 – 7) hver 6.-8. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger med stor handlefrihed, idet opgaverne dog skal ses som en del af en større sammenhæng. Nogle, specielt større opgaver, kan gennemføres som stabsarbejder.
Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Jobbet kræver en del aften- og weekendarbejde.
Om dig

Du er primært kaptajn med videreuddannelsestrin I eller VUK (BTN), eller alternativt premierløjtnant i gang med, eller ønske om, VUK (BTN). Du har en baggrund i Hæren eller i Hærhjemmeværnet. Det vil være en fordel, hvis du har fungeret som operationsofficer ved en af Hærens bataljoner.

Vi forventer, at du har arbejdet med uddannelse og operationer og har interesse for at lave velfungerende militære enheder. Du ønsker at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater og møde dem, hvor de er, med den fornødne respekt og forståelse for forskelligartethed.

Du er en fleksibel holdspiller og trives samtidig med at arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere mellem nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår og opbygningen af militære kapaciteter.

Vi ser gerne, at du har et ønske om en sammenhængende tjenesteperiode på min. 2-3 år, hvori du kan opnå erfaring med tjenesten ved et Hærhjemmeværnsdistrikt og gøre gavn for både den faste og frivillige struktur.

Navnlig habile analytiske og kommunikative evner såvel som styring er væsentlige kompetencer, der er en forudsætning for at løse opgaven. Herudover er det vigtigt, at du er god til at planlægge, er fleksibel og evner at tænke i helhedsorienterede løsninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Operations- og uddannelsessektionen, major Casper Emil Holland, på tlf.: 7247 6111, eller via mail: HDSLF-CHOPU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR- Konsulent, Julie Hasforth, på tlf. 3266 5702.

Ansøgningsfristen er 20. januar 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter uge 05.

Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt eller den 1. marts 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN (HJV)
Hjemmeværnskommandoen (HJV) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJV er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJV er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJV står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJV med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

11.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent