Almen sergent Hæren 1

Chef for Operations- og Uddannelsessektionen til Hærhjemmeværnsdistrikt København


Chef for Operations- og Uddannelsessektionen til Hærhjemmeværnsdistrikt København

Har du mod på et spændende og udfordrende job i en hverdag præget af operationer på taktisk niveau, uddannelse af enheder, opgavestyring og gode oplevelser? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os

Hærhjemmeværnsdistrikt København er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Øst, som består af seks hærhjemmeværnsdistrikter. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hærhjemmeværnet. Distriktet består af en fast stab med 12 militære og civile medarbejdere samt ti underafdelinger i den frivillige struktur. Distriktet er placeret på Svanemøllens Kaserne, København Ø.

Staben er organiseret i en S-struktur med et administrationselement (S1) med to civile medarbejdere, en operations- og uddannelsessektion (S2/S3/S5/S7) bestående af en kaptajn, en premierløjtnant, en seniorsergent og en oversergent, samt en logistiksektion (S4), der, ud over sektionschefen, består af en korporal, en civilt ansat og UMAK med to medarbejdere.
Distriktet har en udvidet stab, hvori, udover de fastansatte, indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som personel af reserven.

Vi er en spændende og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen samt når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben er kendetegnet ved et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for dem, og det kendetegner os i vores daglige virke, hvor omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen

Som Chef for Operations- og Uddannelsessektionen, og næstkommanderende i Hærhjemmeværnsdistrikt København, favner og står du på mål for to overordnede områder:

1. Opgavestyring af stabens og distriktets opgaver, dvs. langsigtet planlægning, ajourføring/”controlling” af opgaveporteføljen, resultatopfølgning og ressourcestyring.

2. Udarbejdelse og opdatering af distriktets operative plankompleks og udvikling af dine medarbejdere, samt uddannelse af den udvidede stab.

Som sektionschef, og næstkommanderende i distriktet, indgår du i distriktets vagthavendeordning (tilkaldevagt) ca. hver femte uge.

Du deltager efter behov i øvelser, indsættelser og uddannelsesaktiviteter, og du skal derfor påregne arbejdsopgaver i aftentimer og weekender.
Om dig

Vi forventer, at du er major og har gennemført Stabskursus VUT II/L / Master i Militære Studier (MMS). Alternativt er du kaptajn og er i færd med at gennemføre MMS. Du vil i det tilfælde blive ansat i stillingen, mod at der indgås en uddannelsesaftale.

Har du gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU), vil det være en fordel.

Du antages at have en bred erfaring fra uddannelse af Hærens eller Hjemmeværnets enheder. Du har gjort tjeneste som underafdelingschef eller ækvivalerende lederstilling ved Hærens skoler / Hjemmeværnsskolen, og du har gerne erfaring fra stabstjeneste i en distrikts-/bataljons- eller regions-/brigadestab.
Du skal ville ledelse, uddannelsesplanlægning, og du evner at møde de frivillige, hvor de er.

Vi forventer, at dit virke som sektionschef, ofte med en stabschef rolle, kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine medarbejdere. Endvidere er du åben over for forandringer og kan ledelsesmæssigt navigere mellem både ansatte og frivillige.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Christian Bach Byrholt, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt København, på telefon; 2340 5530 eller ved mail hdkbh-ch@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-Konsulent, Julie Hasforth, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 3266 5702.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er søndag den 20. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 4 i 2019.

Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning, arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

11.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent