Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstillinger – Konstabler til 2. Logistikbataljon (Aalborg)


Rådighedsstillinger – Konstabler til 2. Logistikbataljon (Aalborg)

Er du en soldat i civile klæder, og kan du mærke uniformen, kammeraterne og det grønne kalder - så har vi stillingen til dig!
Om os
2. Logistikbataljons (LOGBTN) kerneopgave er at uddanne soldater i Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt levere daglig støtte til Forsvarets enheder og enkeltpersoner i form af kursusvirksomhed.

Vi lægger grundstenene for de soldater, der skal indgå i stående styrke. Derfor er det af afgørende betydning, at der skabes en rød tråd mellem HBU og HRU til 1. LOGBTN.

Hos os er det afgørende, at der er en forståelse for den operative tilgang. Uagtet at vi ikke er en operativ bataljon, er den operative tilgang og forståelse et mantra for bataljonen og skinner igennem i håndteringen af opgaver, føringsuddannelser og prioritering af deltagelse i 2. Brigade aktiviteter. Samtidig er et højt niveau på grundlæggende militære færdigheder en naturlig del af tjenesten ved bataljonen.

Hvervning er et fokusområde for bataljonen i sin helhed. Det omfatter såvel hvervning til grundlæggende sergent- og officersuddannelse som hvervning til HBU og HRU. Dette tilsikrer, at vi uddanner og videresender flest muligt egnede soldater til stående reaktionsstyrke, forsvarets uddannelser og totalforsvarsstyrken.

Vi består af tre underafdelinger med i 100 soldater, 250 værnepligtige, som uddannes i fire måneder, med start to gange årligt samt en voksende afdeling af reserve personel. Det er her du kommer ind i billedet.
Om stillingen
Som konstabel i vores reserve, vil du komme til at løse mange forskellige opgaver. I samarbejde med vores bataljonsstab og støtteelementer vil du kunne deltage i nationale og internationale øvelser, være med på skydelejre eller indgå i designeringer ved højere hovedkvarterer.

Under øvelser vil du komme til at støtte bataljonen i deres opgaveløsning.
Dine specifikke kompetencer vil afgøre om det bliver inden for uddannelse, stabstjeneste, transporttjeneste, forsyningstjeneste eller andre fagområder. Det kan også gælde støtte til udenlandske enheder under øvelse i Danmark.

På skydelejre vil du kunne komme til at løse opgaver som vagt og eller sikkerhedsassistent for vores underafdelinger eller indgå på skydehold, for at holde egne færdigheder ved lige.

Om dig
Det er ikke afgørende om du har været logistiker før. Så om du brænder for operativ logistik eller om din interesse ligger ved de grundlæggende militære færdigheder er mindre afgørende for os.

Vi vægter, at du er soldat ind til kernen, du skal være energisk, fleksibel og omstillingsparat til de mange forskellige opgaver som der påhviler dig som ansat ved 2. LOGBTN reserve.

Vi ser gerne, at du har en stor grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, da reserven selvfølgelig kommer ved siden af dit civile job.

Vi forventer ydermere, at dit civile job tillader at du kan deltage i aftalte og planlagte aktiviteter. Alle aktiviteter bliver planlagt i god tid, og vi respekterer eventuelle behov for varselsperioder, da vi ønsker at være en arbejdsplads som alle er glade for.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat som konstabel af reserven (M112). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens konstabel og korporal forening. Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte leder for reserve personellet, major Henrik Lykke Straarup på telefon 25 10 06 58.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91 eller via mail FPS-BA-BSS06@MIL.DK.

Stillingerne kan søges løbende frem mod den 31. december 2019.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, efterhånden som vi modtager ansøgninger, og ansættelsen vil ske i samarbejde med medarbejder.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

FAST BOPÆL

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Indrykningsdato

06.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent