Almen sergent Hæren 1

ADMINISTRATIONSBEFALINGSMAND TIL II PANSERINFANTERIBATALJON (GENOPSLAG)


Administrationsbefalingsmand til II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (GENOPSLAG)

Er du administrativ stærk, operativ fokuseret og har du lyst til at være en del af bataljonens ledelsesteam ved en af hærens stående bataljoner?

Så er du måske den nye administrationsbefalingsmand ved II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment.
Om os
II Panserinfanteribataljon er en professionel bataljon ved Jydske Dragonregiment (JDR), der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke. Vores vision er at uddanne Danmarks bedste infanterister, hvilket vores resultater ved nationale og internationale konkurrencer bevidner.

II Panserinfanteribataljons organisatoriske enheder består af en stab, et panserinfanterikompagnier (Ruder 4), et mekinfkompagni (Viking) og et stabskompagni. Fra januar 2019 overgår HRU kompagniet fra uddannelsesbataljonen til II Panserinfanteribataljon.

II Panserinfanteribataljon løser i øjeblikket beredskabsopgaven som Reaktionskampgruppe for Hæren i 2018. Dette indebærer blandt andet, at vi med kort varsel skal være klar til at indgå i en international mission – principielt – overalt i verden. Bataljonen stiller i øjeblikket Operation Inherent Resolve (OIR) hold 8 med Ruder 4 kompagniet og er ligeledes udpeget til at stille OIR Hold 9 fra februar 2019 med vores VIKING Kompagni og dele af staben. Stabskompagniet stiller KFOR holdet fra maj-juli 2019.

II Panserinfanteribataljon er en enhed, hvor sund fornuft betragtes som en af de væsentligste og mest værdifulde kompetencer, og hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet. Bataljonens mantra er at løse opgaver med rådige midler ”Vi kæmper og slås, med det vi har”.

Der hersker en uformel omgangstone i bataljonen baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Som administrationsbefalingsmand er der tre væsentlige områder som du er ansvarlig for:

Du er ansvarlig for, at bataljonen inden for det administrative område, kan planlægge og gennemføre operationer. Du har også viljen til at støtte og uddanne bataljonens kommandosektioner til at kunne fungere i et operativt miljø.

Du er ansvarlig for personelforvaltningen og varetager den daglige ledelse af bataljonens administrationssektion - i daglig tale kaldt S1.

S1 består fra 1. januar 2019, ud over dig selv, af 2 kontorhjælper.

Du vil være det naturlige omdrejningspunkt for alt administration i bataljonen, og du vil have en central rolle i at støtte og vejlede bataljonens underafdelinger i forhold til personelforvaltning, herunder arbejdstidsregler og registrering, lønrapportering, personellister, PERSYS, KESDH mm. De konkrete arbejdsopgaver er endnu ikke helt fastlagt fra januar 2019 i forhold til det nye administrative fællesskab, der oprettes ved garnisonselementet.

Udover at du er administrativ stærk skal du også besidde gode samarbejdsegenskaber, da du vil have en stor berøringsflade med 1. Brigades stab, de andre bataljoner i garnisonen samt sagsbehandlere ved Personalestyrelsen og ved Dragonregimentets garnisonselement.

Endelig er du chefens rådgiver i forhold til eksempelvis disciplinar forhold, personel- og lønmæssige forhold.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemgået videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML). Du har erfaring som kommandobefalingsmand eller anden tilsvarende administrativ baggrund. Leder af personeladministration som minimum på underafdelingsniveau.

Du er fortrolig med IT herunder DeMars, FIIN, KESDH og de typiske kontorrelaterede IT-programmer og det forventes, at du er kvalificeret til at kunne gennemføre personeladministration samt tids-, rejse- og arrangementstyring i DeMars.

Du skal naturligt fremstå for bataljonens personel som et forbillede og samtidig have personellets tillid, hvorfor du skal kunne fungere såvel formelt som uformelt.

Du har været udsendt i INTOPS gerne som kommandobefalingsmand eller som administrationsbefalingsmand.

Du er operativ i ord og handling, handlekraftig, fleksibel og ansvarsfuld. Du er energisk, tager initiativ og kan holde mange bolde i luften ad gangen. Det forventes ligeledes, at du har en sund, pragmatisk og fleksibel tilgang til opgaveløsningen og samtidig er en omgængelig person.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for II Panserinfanteribataljon oberstløjtnant Kim Bo Kristensen på telefon 41 32 02 31.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 21. december 2018. Kandidater der er i betragtning til stillingen, vil høre nærmere hurtigst muligt i januar 2019.
Samtaler forventes gennemført i starten af januar 2019.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, da den allerede er ledig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment (JDR) er et moderne og traditionsrigt kamptropregiment som holder til på Dragonkasernen i Holstebro. På kasernen arbejder der til dagligt omkring 1100 medarbejdere. Dette fordelt på tre Bataljoner og et Uddannelsesstøtteelement af 1. Brigade, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling af Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret, et element fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og Forsvarets Sundhedstjeneste, et Driftsområde og et Garnisonsstøtteelement. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men opholder sig til dagligt i Skive. Vi arbejder alle på, at uddanne og/eller få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.12.2018

Indrykningsdato

04.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent