Næstkommanderende/uddannelsesbefalingsmand ved Slædepatruljen Sirius.


Næstkommanderende/uddannelsesbefalingsmand ved Slædepatruljen Sirius.

Har du erfaring med planlægning af kurser og uddannelsesforløb og tidligere operativ erfaring fra Slædepatruljen Sirius? Vil du være med til at forme den fremadrettede uddannelse af personel til Slædepatruljen Sirius ved Jægerkorpset? Så er du måske den, vi søger til en stilling i Jægerkorpset.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Specialoperationskommandoen overtager fra januar 2019 ansvaret for at opstille Slædepatruljen Sirius fra Arktisk Kommando. Opgaven placeres ved - og integreres i Jægerkorpsets opgaveportefølje.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.
Om stillingen
Vi søger en oversergent til stillingen som næstkommanderende/uddannelsesplanlægger for både Slædepatruljen Sirius forskole og Stationspecialist forskole fra Arktisk Kommando. Stillingen er placeret ved Jægerkorpset på Flyvestation Aalborg.

Forskoleuddannelserne er i vid udstrækning baseret på eksterne kurser, hvorfor tjenesten i stort omfang vil bestå i at tilrettelægge kursisternes gennemgang af disse. Desuden vil du have ansvaret for optagelsesprøver til Sirius forskole samt deltage i den endelige udvælgelse af patruljefolk til Slædepatruljen. Derudover vil du være hovedansvarlig for planlægning og tilrettelæggelse af vintertræningskurset for begge forskoler.

Stillingen er for nuværende eneste faste kadrestilling for Sirius ved Jægerkorset og vil derfor have en stor berøringsflade både internt i Jægerkorpset, i Specialoperationskommandoens stab og i forhold til særligt Arktisk Kommando. Der må påregnes rejseaktivitet til Grønland, særligt i forbindelse med vintertræningen.

Som en del af den kommende integration af Slædepatruljen ved Jægerkorpset, vil arbejdsopgaver kunne ændre sig over tid.

Du vil kunne råde over en PC fjernarbejdsplads, med henblik på at kunne arbejde hjemmefra eller under tjenesterejser, når det er nødvendigt.

Du er endvidere næstkommanderende ved Slædepatruljen Sirius.
Om dig
Du er en engageret befalingsmand, som har mod på selvstændigt at skulle håndtere uddannelsesplanlægning og tilrettelæggelse af kurser i en ny organisation. Da der endnu ikke er opbygget erfaring med uddannelse af Slædepatruljen i Specialoperationskommandoen, lægges der vægt på, at du har tidligere operativ erfaring fra tjeneste i Sirius, helst som leder Sirius.

Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og skal være åbensindet og fleksibel i forhold til at få tingene til at virke i en ny organisation, hvor du kan være med til at forme hverdagen og processerne i vid udstrækning.

Du er i stand til at arbejde meget selvstændigt, er initiativrig og har gode evner inden for planlægning og styring af pålagte opgaver. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende i Jægerkorpset på tlf.: 72839002.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 17. december 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 51.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2019, eller snarest derefter efter aftale med afgivende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.12.2018

Indrykningsdato

03.12.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent