UDSENDELSE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER VED UNITED NATIONS COMMAND (UNC) I SYDKOREA


Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Command (UNC) i Sydkorea

Vil du have en spændende udsendelse i 12 måneder, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? Danmark skal bemande stillingen som sektionschef og stabsofficer ”Operations” ved United Nations Command (UNC) i Sydkorea. Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer.
Bemærk, at en ansøgning fra fastansatte i Forsvaret til stillingen skal vedlægges en påtegning fra nærmeste leder/chef.
Om os
United Nations Command (UNC) er en amerikansk ledet multinational koalition, der blev oprettet i 1950 for på FN’s vegne at forsvare Sydkorea mod den nordkoreanske aggression. I forbindelse med våbenhvilen i 1953 ændredes UNC opgave til at overvåge våbenhvilen og forberede indsættelse af styrkebidrag fra koalitionens medlemslande, hvis våbenhvilen skulle bryde sammen. Indledningsvist var UNC således den eneste samlede styrke med opgaven både at beskytte Sydkorea mod overgreb, samt overvåge, at betingelserne i våbenhvilen (Armistice Agreement) bliver overholdt.

I de efterfølgende år har Sydkorea opbygget sit forsvar, samtidig med at USA ligeledes har udbygget sin tilstedeværelse. Det har ført til, at der er etableret en enhedskommando - Combined Forces Command – (CFC) under amerikansk ledelse. Ledelsen af UNC er den samme som CFC (Amerikansk 4-stjernet general). Formålet med enhedskommandoen er at fungere som operativt hovedkvarter for de ca. 600.000 amerikanske og sydkoreanske soldater, der er operative i Sydkorea. UNC rolle er at varetage planlægning af yderligere støtte fra de nationer der bidrog i Korea krigen. Endvidere fortsat at overvåge overholdelse af våbenhvileaftalen fra 1953, primært via United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC).

Danmark har bidraget til UNCMAC siden 2009, med to stabsofficerer. Denne stilling er en udvidelse af det samlede danske bidrag til UNC.

Missionens hovedkvarter er placeret på Camp Humphreys, der er den største amerikanske base i Asien, ca. 70 km. syd for Seoul.
Om stillingen
Som sektionschef i UNC J3/Operate and Execute Branch, i en sektion med tre majorer, bliver du ansvarlig for konceptudvikling i forbindelse med eventuelle bidrag fra de oprindelige bidragydere (sending States) til UNC. Dette omfatter ligeledes vedligeholdelse af planer for deployering af disse styrker, samt etablere standarder, der kan danne baggrund øvelse og træning. Sektionen vil endvidere være PoC for RSOI i forbindelse med Sending States styrker med CFC. Kontrol af indsatsen i forbindelse med planlægning af NEO aktiviteter vil ligeledes være et arbejdsområde.

Udsendelse er på 12 mdr. og militært ansatte returnerer normalt til den stilling, de forlod inden udsendelsen. Under udsendelsen vil du få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at være udsendt til et andet land. Din arbejdsdag vil være fyldt med udfordrende opgaver, i et multinationalt miljø, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer, hvilke endvidere giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere.

Idet der er tale om en nyoprettet stilling i missionen, og at Danmark ikke tidligere har været repræsenteret i UNC hovedkvarter, kan der derfor komme løbende justeringer i forhold til stillingsindhold og organisation. Her er det meget vigtigt, at du er proaktiv og en positiv medspiller i forhold til at udvikle stillingen så hensigtsmæssigt som muligt.
Om dig
Du er en velbedømt major og har gennemført Master i Militære Studier (MMS), Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller en anden ækvivalerende uddannelse. Som person er du selvstændig, robust og har et godt overblik. Du fremstår endvidere troværdig og har let ved at agere på egen hånd.

Du har gerne stabserfaring fra NIV II og/eller I, så du med udgangspunkt i ledelseserfaringen og stabstjenesten har en solid evne og kompetence til at formidle dine analyser og budskaber. Du har godt kendskab til militære operationer generelt og forståelse for værnsfælles doktrin på taktisk og operativt niveau.

Du har erfaring fra én eller flere udsendelser i Internationale operationer, gerne med operativ stabstjeneste i en multinational stab. Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø, og så har du respekt for de kulturelle forskelle. Du har særdeles gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt, samt behersker gængse programmer i MS Office-pakken (Word, Excel, PowerPoint etc.)
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes forud for samt efter selve udsendelsen efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-1), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som Forsvaret udbetaler til dig i missionen til dækning af indkvartering og forplejning. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-1, som omhandler forhold under din udsendelse.

Under udsendelsen vil du blive tillagt kolonigrad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Stillingen besættes for en periode på 12 måneder forventeligt fra 18. februars 2019 – 14. februar 2020. Militært ansatte returnerer som udgangspunkt til den stilling, de forlod inden udsendelsen. Ansøgninger fra fastansat militært personel SKAL være bilagt en påtegning fra nærmeste leder/chef.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Inden udsendelsen gennemføres følgende kurser:
• Enkeltmandsforberedelse ved Trænregimentet i Aalborg Modul 1,2 (2 uger)

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen eller løn og ansættelsesvilkår under udsendelsen, er du velkommen til at kontakte CSG Michael Hirsch på telefonnummer +45 728 19233

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår forud eller efter udsendelsen, kan du kontakte HR-Konsulent KN Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på +45 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 27. december 2018 og samtaler forventes afholdt snarest herefter, evt. via VTC.

Såfremt du allerede er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Internationale operationer

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.12.2018

Indrykningsdato

29.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent