Søværnet 04

Taktisk officer til 2. ESK, Center for Våben, Operationssektion


Taktisk officer til 2. ESK, Center for Våben, Operationssektion

Taktisk officer til Operationssektionen ved 2. ESK, Center for Våben
Kan du arbejde selvstændigt, besidder du gode samarbejdsevner, er du idérig og går du gerne forrest når opgaverne skal løses, så har vi en stilling til dig.
Om os
VBC ligger i de mest naturskønne omgivelser yderst på Gniben ved Sjællands Odde, midt i Søværnets primære skydeområder. Vi er et professionelt uddannelses- og kompetencecenter for våbenanvendelse, som leverer tidssvarende, realistisk og kvalificeret våbenuddannelse og operativ støtte til vores kunder. Vi forestår uddannelse i alle søværnets skibsbårne våbensystemer og uddanner derudover søværnets minører og MCM-Danmark.

VBC er fra 1. januar 2019 en del af 2. eskadre. Vores fælles værdigrundlag er trivsel, faglig stolthed, gensidig respekt og anerkendelse. Vi er en velfungerende arbejdsplads med glade, selvhjulpne og dygtige medarbejdere, hvor grundholdningen er, at hver enkelt medarbejder selvstændigt planlægger aktiviteter, der giver mening i forhold til at skabe samlet værdi for Forsvaret.

Vi går op i at være professionelle og at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang. VBC tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder i Forsvaret.

Operationssektionen (O-SEK) løser dagligt mange meget forskellige opgaver herunder planlægning og gennemførelse af MULTEX, støtte til Operativ Test og Operativ Afprøvning af Søværnets operative enheder, støtte til Frømandskorpset m.fl..

Vi tager os af alt omkring målskiver, herunder udlægning, bjærgning eller slæbning for skydende enheder. Vi opererer med sødroner og undervandsdrone og yder praktisk støtte i forbindelse med droneflyvning.

Vi foretager mindre vedligehold og udlån af VBC vognpark og yder støtte i øvrigt til uddannelsesafdelingens gennemførelse af våbenkurser.
Arbejdet i O-SEK er dynamisk, hvorfor alle skal være omstillingsparate og fleksible i deres tilgang til opgaveløsningen. Til gengæld er vi en arbejdsplads med gode kollegaer, fremragende omgangstone og høj grad af selvstændighed.
Om stillingen
Som taktisk officer bliver din primære opgave at planlægge, koordinere og gennemføre VBC operative støtte til vores nationale og internationale kunder samt vores egne uddannelser. Endvidere skal du medvirke til, at udvikle VBC muligheder for at uddanne og træne de operative enheder således, at VBC vedbliver med at være en attraktiv træningspartner.

I forbindelse med planlægningen skal du være særdeles struktureret, idet der ofte er mange anmodninger og mange interessenter, som skal spille sammen.

Som planlægger er du proaktiv og resultatorienteret med en god portion gennemslagskraft og fleksibilitet. Du er vant til at navigere i et operativt miljø og trives med at opbygge og vedligeholde faglige relationer.

Som sagsbehandler lægges der vægt på dine evner til, at kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt. Endvidere må SAP/DeMars ikke være en ukendt verden for dig, her er der dog tid til efteruddannelse.

Stillingsniveauet er kaptajnløjtnant (M321), men en dygtig PL med en TOK-uddannelse og villighed til at gennemgå en VUK kan med en uddannelseskontrakt også søge stillingen. Der vil naturligvis være mulighed for løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Der vil være gode muligheder for, at forrette dele af tjenesten fra Korsør eller alternativt fra hjemmet efter aftale.
Om dig
Du vil på det taktiske område blive VBC ansigt udadtil, både i forhold til VBC inden- og udenlandske kunder. Derfor er det vigtigt, at du har stor erfaring og netværk indenfor det taktiske miljø. Du skal kunne holde mange bolde i luften i ofte meget travle perioder særligt under gennemførelse af MULTEX, men også under planlægningen af støtte til nationale og internationale øvelser.
Den ideelle ansøger

• er uddannet taktisk officer og har erfaring fra det operative sejlende miljø.
• har gennemført VUK.
• har erfaring fra tidligere stillinger som taktisk officer /operationsofficer ved SVN sejlende enheder.
• kan arbejde selvstændigt, er pålidelig, ærlig og grundig i sit arbejde.
• trives i et miljø, hvor dagene sjældent ligner hinanden.
• har en veludviklet evne til at samarbejde med kollegaer på alle niveauer.

Omgangstonen i operationssektionen er uformel og opgaveorienteret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Odsherred.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er søndag den 20. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Tiltrædelse 1. marts 2019

Hvis du vil vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte CH-O Rasmus Moll Jakobsen, tlf. 24 88 03 12 eller pr. FIIN SSK-VBCOPS01 (fra uge 50-2018 ny mail-adresse: 2E-VBC-CHO).
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK VBC Odden

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.01.2019

Indrykningsdato

28.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent