Almen sergent Hæren 1

Kompagnichef 1. Panseringeniørkompagni


Kompagnichef 1. Panseringeniørkompagni

Tør du og gå forrest og vise vejen for dine soldater? Har du evner og modet til at være chef for en professionel enhed?

Vi søger til ingeniørtropperne en uddannet kaptajn med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et solidt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.
Om os
1. Panseringeniørkompagni består af en kommandodeling, to stående pansrede ingeniørdelinger og en pansret parksektion. Vi uddanner, træner og indsætter pansrede kampingeniører i samarbejde med kamptropperne i rammen af 1. Brigade. Vi er forudsætningsskabende for andre enheders løsning af opgaver og er manøvredimensionerende, når indsat. Med andre ord – vi baner vejen, hele vejen!

Kompagniet er kendetegnet ved et stærkt fællesskab og et godt sammenhold blandt alle personelgrupper. Nihil Impossibile Est er kompagniets motto og søges efterlevet i den daglige tjeneste. Den daglige tjeneste i kompagniet er præget af stor ydmyghed og stolthed over at være en del af kompagniet, grundet korpsånd, stolthed og et stærkt sammenhold på tværs af graderne.
Om stillingen
Du bliver chef i et stående kompagni med professionelle og engagerede soldater, der stiller krav til såvel dig som hinanden. Til dagligt vil du være ansvarlig for kompagniets samlede opgaveløsning og du er garant for, at dette sker inden for tildelte rammer og ressourcer.

Du vil opleve at din dagligdag vil give dig rig mulighed for at udøve ledelse og du får tid til at udvikle og fastholde personellet i kompagniet gennem dit chefvirke.

Du vil få direkte personaleansvar for alle soldater og førere i kompagniet og bliver samtaleleder for din næstkommanderende, de tre delingsførere og sektionsføreren for parksektionen.

Du vil indgå i bataljonens chefgruppe, hvor det forventes, at du bidrager aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.

Kompagniet vil i 2019 have stort fokus på at komme rigtigt på plads i det nye forlig, hvor brigadestrukturen blandt andet skal indarbejdes i bataljonen og kompagniet.

Der vil derfor være god mulighed for at du som chef kan lægge tyngde i udvikling af gruppernes og delingernes ingeniørmæssige niveau. I den forbindelse skal du evne at sætte rammer for uddannelsen, således den passer til soldaternes niveau og det ønskede mål. Du skal favne alle fra den yngre konstabel til den ældre overkonstabel med udsendelseserfaring.
Om dig
Du er uddannet kaptajn ved ingeniørtropperne med både bataljons- og brigadekursus, og det er en fordel, hvis du har haft erfaring som delingsfører og-/ eller næstkommanderende i et kampingeniørkompagni..

Du har kendskab til ingeniørtroppernes organisation, doktrin og uddannelse, samt en god helhedsforståelse.

Du skal være et godt eksempel for dine soldater og have gode evner til at motivere dem, også når der er udfordringer. Du skal forstå den ramme som dit kompagni indgår i, for derved at anvende ressourcer bedst muligt.

Du skal ligeledes kunne lide at holde rigtigt mange bolde i luften og være tryg ved en omskiftelig hverdag. Som person er du empatisk og formår at samarbejde på tværs af organisationen, både vertikalt og horisontalt. Det forventes at du har evner til at rekruttere og fastholde soldaterne ved at gøre dit kompagni til en attraktiv enhed at gøre tjeneste i.

Du skal kunne helbredsgodkendes samt opnå sikkerhedsgodkendelse til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Skive Kaserne.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Kontakt og ansøgning
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for 1. PNIGBTN, oberstløjtnant Brian Mathiasen tlf.: 2060 4648, eller administrationsbefalingsmand Frederik S. Christoffersen tlf.: 7282 5111.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9144.

Ansøgningsfrist er den 3. januar 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter i uge 2.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. Vi ser gerne, at du vedlægger et CV og seneste bedømmelse. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Stillingen er med tiltrædelse 1. februar 2019 og forhold omkring tiltrædelsen vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.01.2019

Indrykningsdato

12.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent