Hæren 06

Kaptajn til Tjenestegreninspektørelementet


Kaptajn til Tjenestegreninspektørelementet

Sagsbehandler til Tjenestegrensinspektørelementet ved Slesvigske Fodregiment.

Vil du være med til at udvikle kamptjenesten i Hæren?

Besidder du bred viden om kamptjenesten på tværs af Hæren og har erfaring fra tjeneste på flere niveauer?

Kan du skabe overblik og ser du muligheder frem for begrænsninger – så bør du søge stillingen som Sagsbehandler i Tjenestegrensinspektørelementet ved Slesvigske Fodregiment.
Om os
1. januar 2019 etableres Slesvigske Fodregiment og det underliggende Tjenestegrensinspektørelement.

Elementets opgave er at støtte Regimentschefen i dennes virke som Tjenestegrensinspektør for Kamptjenesten i Hæren.

Elementet består af én chef, én sagsbehandler (major) og én sagsbehandler (kaptajn). Regimentsbefalingsmanden støtter elementet i dets inspektioner.
Om stillingen
Opbygningen af elementet og dets opgaveportefølje vil være en prioriteret opgave for elementet i 2019.

Som sagsbehandler i elementet er man ansvarlig overfor Chefen for Tjenestegrensinspektørelementet for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af evalueringsvirksomhed relateret til kamptjenesten i Hæren.

Sagsbehandleren skal koordinerer inddragelse og udnyttelse af ekspertisen og personelressourcen ved Hærens kamp- og kapacitetsbataljoner, primært S7, med henblik på certificering af enheder til udsendelse og beredskab samt inspektion af hærens øvrige enheder inkl. HBU.

Sagsbehandleren skal planlægge, tilrettelægge og deltage i Regimentschefens og Chefen for Tjenestegrensinspektørelementets kontakt- og kontrolbesøg relateret til kamptjenesten i Hæren.

Sagsbehandleren er koordinerende i relation til;

Materieludvikling (den kapacitetsnære test og afprøvning).

Udvikling af uddannelsen indenfor kamptjenesten.

Udvikling / revision af kurser indenfor kamptjenesten.

Sagsbehandleren støtter ligeledes Chefen for Tjenestegrensinspektørelementet med sagsbehandling af uddannelsesbestemmelser, reglementer, publikationer, uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner og lignende.
Om dig
Du har operativ og international erfaring fra underafdelings-, og ønskeligt afdelingsniveau.

Du har været underafdelingschef for en kamptropsenhed og bred erfaring på funktionsniveauet.

Du har en professionel indstilling og et godt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Tjenestegrensinspektørelementet, oberstløjtnant Henrik Flach, tlf. 91 94 64 64.

Har du spørgsmål vedr. løn og ansættelsesvilkår kan de rettes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 22. november 2018, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.11.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent