Hæren 06

Logistikofficer til ISRBTN - GENOPSLAG


Chef for logistiksektionen ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.

Har du styr på logistikken? Er du god til at strukturere og planlægge?
Så har du muligheden for at blive chef for vores logistiksektion.
Om os
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) opstilles som en operativ bataljon i rammen af 1 Brigade med ansvar for brigadens midler til efterretning, overvågning og opklaring. Bataljonen vil desuden få et væsentligt udviklingsansvar i relation til efterretningstjeneste, ligesom bataljonen vil få ansvaret for planlægning og gennemførelse af kursusvirksomhed, der tidligere lå ved Hærens Efterretningscenter.
Bataljonen vil bestå af en stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell og tre underafdelinger i relation til elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og opklaring.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Som chef for logistiksektionen bliver du leder og ansvarlig for logistiksektionens arbejde under såvel indsættelse/øvelser som i garnison. Du bliver ansvarlig for udarbejdelse af logistiske direktiver og befalinger i forbindelse med bataljonens aktiviteter. Du bliver desuden bataljonens primære kontakt til Joint Movement and Transportation Organization og 1. Brigades logistiksektion.

Du skal endvidere bidrage til bataljonens budgettering og koordination med eksterne enheder og myndigheder, ligesom du skal bidrage til bataljonsstabens stabs- og føringsuddannelse, samt certificering af bidrag til nationale og internationale missioner.
Du kontrollerer bataljonens forsynings- og vedligeholdelsestjeneste, herunder mønstringer og tekniske beredskabseftersyn.

Du bliver desuden bataljonens Chemical, biological, Radiological, nuclear (CBRN) officer, og har i den funktion ansvaret for bataljonens samlede uddannelse og beredskab på området.

Under indsættelse og øvelser fører du bataljonens Supply Area.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN, samt har erfaring med stabsarbejde og er velformuleret i skrift og tale.

Du har en oprigtig interesse i logistik området og en stålfast vilje til at finde løsninger selv om rådige materielressourcer i peroder kan være begrænsede. Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder og problemstillinger. Du er i stand til at samarbejde på tryds og tværs i organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk. Du er villig til at tage fornødent efteruddannelse i relation til brugen af demars samt i rollen som CBRN officer.

Vi ser gerne at du har erfaring med internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkednes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med helblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKAT OG ANSØGNIGN
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende i ISRBTN Major Jan Foss på telefon 7282 9301.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er onsdag den 30. november 2018. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventiel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.11.2018

Indrykningsdato

08.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent