Missionplanner

Operationsofficer til vagttjeneste ved Arktisk Kommando


Operationsofficer med ambitioner til vagttjeneste ved Arktisk Kommandos Joint Op

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur, og har du evnerne og modet til at træffe livsvigtige beslutninger på et splitsekund? Så søg stillingen som vagthavende operationsofficer hos Arktisk Kommando og få en oplevelse for livet. Som vagthavende operationsofficer får du udover et stort ansvar også en masse erfaring med at lede alsidige og komplekse operationer under barske arktiske vejrforhold. Desuden tilbyder stillingen en hel række muligheder for eventyrlige oplevelser i den grønlandske natur samt et stærkt kollegialt sammenhold.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er til daglig overvågning samt suverænitetshævdelse. Desuden løses en lang række øvrige opgaver som eksempelvis eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol.

Kommandoen kan desuden forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med de statslige/ militære myndigheder i nabolandene til Grønland, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg.
Om stillingen
Som vagthavende operationsofficer indgår du i Joint Operations Centre (JOC) og Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som løser en lang række opgaver af både militær og redningsmæssig karakter. Du vil indgå i en vagttørn med de øvrige operationsofficerer, som bemander JOC på døgnbasis, samt få tildelt opgave ud fra dine kompetencer og ønsker. Som vagthavende operationsofficer vil det være din opgave at sikre overblikket over rigsfællesskabets område samt koordinere og føre indsatsen af taktiske enheder i dette enorme operationsområde.

Med afsæt i dine erfaringer som operationsofficer, dine kompetencer, interesser og hovedkvarterets behov vil du under din tjeneste, have mulighed for at prøve kræfter med andre sagsområder og stillinger i kommandoens stab, eksempelvis i J3 fremtidige operationer, J35 planlægning, J7 øvelser, J4 logistik eller J6 kommunikation.

Du kommer til at samarbejde med og disponere over de af Forsvarets enheder til vands, lands og i luften, der er indsat i Arktisk Kommandos operationssområde. Derudover vil du i dit virke jævnligt komme til at samarbejde med militære og kystvagtsenheder fra andre nationer samt Arktisk Kommandos civile samarbejdspartnere i Grønland og på Færøerne.

Udover vagttjeneste vil du få erfaring med og indsigt i værnsfælles operative stabsprocesser, som lægger sig op af NATO doktrinerne samt traditionel stabstjeneste ved en NIV 2 myndighed.
Om dig
Vi forstiller os, at du er kaptajnløjtnant i Søværnet eller kaptajn i Flyvevåbnet gerne med baggrund fra sejlende eller flyvende tjeneste. Tjeneste fra et militært operationscenter er ligeledes ønskeligt.

Har du erfaring fra JRCC, en uddannelse som SAR Mission Coordinator, eller erfaring med billedopbygning vil dette være en fordel ligesom uddannelserne indenfor procedureudvikling, fiskeriinspektion eller havmiljø vil have relevans.

Jobbet som vagthavende operationsofficer og SAR Mission Coordinator kan særligt i forbindelse operationer og SAR føles stressende, hvor der kræves overblik, handlekraft og samarbejdsevner. Derfor er det vigtigt, at du er god til at holde hovedet koldt, kan prioritere opgaver, har gode analytiske evner, og ved hvornår du skal sige fra.

Stillingen er for dig, der vil prøve kræfter med tjeneste i en værnsfælles operativ stab, der altid er indsat, og hvor alle opgaver pr. definition er skarpe. Du vil selvsagt få gode muligheder for kompetenceudvikling og i relevant omfang videreuddannelse. Derudover er jobbet en unik mulighed for at opleve og prøve kræfter med Grønlands storslåede natur. Har du familie, er der gode institutioner og skoler for dine børn samt stort set jobgaranti for din partner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 16. december 2018. Samtaler forventes afholdt løbende. Tiltrædelse snarest

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Arktisk Kommandos Joint Operations Centre (JOC)/Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) kaptajn Rasmus Kimer på FKO-A-CHJOC@fiin.dk eller mob.tlf. +299 547593.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte Allan Hermansen HR-partner ved For-svarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@mil.dk eller på tlf. +299 491104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.12.2018

Indrykningsdato

07.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent