Almen sergent Hæren 1

To IT-tekniker/IT-Supporter til CIS Operationscenter


To IT-tekniker/IT-Supporter til CIS Operationscenter

Om os
3. CIS- Operationsstøttebataljon (3 CISOPSBTN) er en ny operativ bataljon, der skal samle store dele af de opgaver, som nu løses i fire afdelinger i staben ved Telegrafregimentet. For at kunne indfri dette, vil 3 CISOPSBTN blive etableret med tre ben, som er indbyrdes forbundne. De tre ben er: Driftssiden, som består af CIS Operationscenteret, SATCOM HUB og Forsvarets Frekvenskontor - af Videreudviklingssiden, som består af Federated Mission Networking Sektionen og Implementeringssektionen - og endelig af Uddannelsessiden, som består af UDDSEK. Hertil kommer en stab, som skal synkronisere, prioritere opgaver og ressourcer samt støtte de seks sektioner.

Bataljonen vil være præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til den fælles opgaveløsning. Arbejdstempoet vil være højt, og der vil være en stor grad af fleksibilitet og omstillingsparathed, når operative behov eller pludselige ændringer skal imødekommes. Fokus vil være på alle tre ben, hvor driften fokuserer på at støtte de tre andre bataljoner, mens videreudviklingen især fokuserer på NATO-koncepten for Federated Mission Networking og herunder etablering af Battlelab, definering af arkitektur og topologi samt opbygning af de instanser og standarder, der skal sikre, at vi kan indgå i denne koncept. Uddannelsesbenet fokuserer på at skabe forudsætninger for den kapacitetsnære uddannelse samt på at højne det faglige niveau, ved alle bataljoner i Føringsstøtteregimentet

Bataljonen har et teknisk højt niveau, som i kombination med en stor operativ forståelse sikrer, at vi i samarbejde med de øvrige bataljoner ved regimentet kan levere gode og solide føringsstøtte-løsninger til de operative brugere inden for alle værn. Så vidt muligt søger vi at lave standardløsninger – som naturligvis altid skal tilpasses en given opgave eller enhed. Derfor baserer vi vores virke på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister, hvor en flad ledelseskultur sikrer inddragelse af specialister i tide. Dette giver både fleksibilitet, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil skulle virke som IT-TEK eller alternativt som IT-SUP og indgå i et professionelt team med en stor faglig viden og kompetencer.
Som IT-TEK/IT-SUP i netværksgruppen er du med til at drive flere forskellige systemer. Du skal først og fremmest kunne arbejde sammen med de andre teknikere og i fællesskab kunne erkende og løse problemer. Du skal kunne arbejde struktureret og være opmærksom på dokumentation.
Du skal desuden kunne vejlede ikke-uddannet personel og du skal have gode faglige kompetencer, som du forstår at omsætte i praktiske løsningsforlag, hvis der bliver behov for det.

Du vil skulle virke som specialist og ikke mindst problemknuser, når vi skal have løst de pålagte opgaver. Det forventes derfor, at du har et indgående teknisk kendskab til det almindeligt forekommende netværksudstyr der indgår i vores standardløsninger og hurtigt kan tilegne dig viden om det mere specielle udstyr, der også bruges til at støtte brugerne.
Om dig
Du skal være uddannet IT-tekniker eller alternativt IT-supporter, med relevante IT-kurser og du skal kunne sikkerhedsgodkendes til CTS.

Du skal være initiativrig, struktureret og fleksibel. Du skal kunne indgå i et samarbejde med de andre teknikere og kunne se hvorledes netværksgruppens produkter indgår i den samlede løsning og derved være med til at kunne give de bedst mulige delprodukter. Du skal samtidig have en hvis grad af servicemindedhed og kunne arbejde i virtualiserede miljøer med remote adgang.

Dine ønskelige kvalifikationer er inden for områderne: CCNA / CCNP - routing and switching, CCNA / CCNP -security / wireless, samt ITIL Foundation v3 certificering.

Ønskeligt har du erfaring med:
- Cisco produkter, overvejende indenfor routere, switche og firewalls, samt forsvarets kryptoprodukter.
- Operative miljøer, med forståelse for vilkårene som operativt indsat, med høj latency og begrænset båndbredde.

Det vil endvidere være en fordel hvis du har kendskab til NATO og FMI KAKI netværksmiløjer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du konstabel i Flyvevåbnet / Søværnet er følgende gøldende:
Stillingen er en faglig konstabel stilling, på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved de til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen; major Kim Eg Pedersen på mail TGR-CISOC00@mil.dk eller telefon: 72 82 65 20.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 728 19163.

Ansøgningsfrist er den 25. november 2018, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse 1. januar 2019.
Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.11.2018

Indrykningsdato

06.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent