Hæren 06

Kontaktbefalingsmand til Varde kaserne (GENOPSLAG)


Kontaktbefalingsmand til Varde kaserne

Kan du skabe og fastholde et tillidsforhold til soldater og deres pårørende, går du op i korpsånd og kan du lide at være i centrum - så er det måske dig der skal være Kontaktbefalingsmand ved Varde Garnison.
Om os
Kontaktelementet er en del af Ledelsessekretariatet ved Efterretningsregimentet på Varde Kaserne.

Vi er seks medarbejdere og vores primære ansvarsområder omfatter kontaktvirket omkring udsendte soldater, pårørende og relaterede militære og civile aktører, velfærdstjenesten for garnisonen, intern og ekstern kommunikation, kontakt med medier, Varde Kommune og civile virksomheder.
Endvidere planlægger og gennemfører vi forskellige kulturelle og militære aktiviteter i garnisonen og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Vores hverdag er meget omskiftelig, travl og præget af, at vi ofte reagerer på hændelser eller henvendelser, som vi ikke nødvendigvis kender til, når vi møder om morgenen.
Om stillingen
Du er ansvarlig for kontaktvirksomheden ved Hærens Efterretningstjeneste og vil desuden fungere som velfærdsbefalingsmand for hele garnisonen.

Som kontaktbefalingsmand vil du være i tæt kontakt med både soldater og deres pårørende, andre myndigheder samt militære og civile organisationer. Du vil deltage i den fortsatte udvikling af Veteran og Pårørendepolitikken med Varde Kommune, være ansvarlig for gennemførelsen af "Hilsen Hjemmefra", planlægge og deltage i pårørendearrangementer og endelig forestå videreudviklingen af Pårørendecenter Varde.

En central opgave for dig er overbringelse af det svære budskab ved sårede eller døde soldater og du vil indgå i en vagt roste hvor du skal være rede til at støtte med overbringelse af det svære budskab til pårørende.
Kort sagt vil du være den, der håndterer alle kontaktofficersrelaterede opgaver for Varde Garnison.

Som Velfærdsbefalingsmand er du ansvarlig for gennemførelse af velfærdstjenesten ved garnisonen for at øge sammenholdet blandt garnisonens medarbejdere, sammen med fritidsudvalget. Du vil udvikle og implementere korpsånds fremmende tiltag i samarbejde med Efterretningschefsergenten ved

Efterretningsregimentet og Myndighedsbefalingsmanden ved Hærens Sergentskole.

Du vil endvidere være en del af kontaktvirksomheden til det civile samfund, herunder deltage i planlægning og gennemførelse af arrangementer og besøg. Du støtter endvidere den resterende del af kontaktelementet og Efterretningschefsergenten i f. m. planlægning og gennemførelse af ceremonielle arrangementer.

Kort opsummeret; Du får en stilling hvor du selvstændigt løser opgaven, med stort ansvar og stor indflydelse.
Om dig
Du er seniorsergent med drivkraft til selvstændig opgaveløsning. Du tager ansvar og du vil det bedste for vores udsendte soldater og deres familier.

Ligeledes brænder du for at skabe korpsånd og sammenhængskraft på tværs af funktionsniveauerne.

Du er moden og har måske en del leveår og erfaring med dig i bagagen. Din viden om internationale operationer er opdateret, idet du selv har været udsendt én eller flere gange.

Du er empatisk og forstår at sætte dig i såvel soldatens som de pårørendes sted. Du er måske endda selv far eller mor, og kan derfor sætte dig ind i de bekymringer, som soldatens pårørende måtte have, ligesom du via din egen udsendelseserfaring kan forklare de pårørende hvad der egentlig sker i missionsområderne.

Du vil være i dialog med soldaternes pårørende, hvorfor du besidder gode kommunikative evner både i skrift og tale. Herunder er du ikke bleg for at stå foran store forsamlinger og være den person, der er i centrum.

Din personlige robusthed sikrer, at du i kritiske situationer bevarer overblikket og yder bedst mulig støtte til soldater og pårørende samt virker som bindeleddet mellem dem og Forsvaret.

Du stiller store krav til dig selv og dine resultater. Du forstår vigtigheden af, at din egen professionelle indstilling er den væsentligste parameter for opbygning af tillidsforholdet mellem dig og soldaten samt dennes pårørende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønning ske i henhold til stillingens lønniveau og du skal indgå en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå Videre Uddannelsestrin II for Mellemeldere (VUT-II/ML) i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillings lønniveau og du skal indgå en uddannelsesaftale m.h.p. at gennemføre Videre Uddannelses Trin 2 for Mellemeldere (VUT-II/ML).

Fast tjenestested er Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Troels Vig Frederiksen på telefon 72 82 90 11 eller mobil 41 12 33 13.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019.

Sidste ansøgningsfrist er den 16. december 2018 og samtaler forventes afholdt efterfølgende.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Hærens Kamp- og Ildstøttecenter samt Hjemmeværnsskolen
hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Hærens Efterretningscenter har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og i vedhæftede folder.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.12.2018

Indrykningsdato

06.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent