Missionplanner

Leder af CIS-uddannelseselementet ved Føringsstøtteregimentet


Leder af CIS-uddannelseselementet ved Føringsstøtteregimentet

Brænder du for ledelse og uddannelse og er du en dygtig leder, der vil gøre en forskel inden for uddannelse i Forsvaret?

Kan du være leder for et nyoprettet element, med dygtige og erfarne medarbejdere i Forsvarets bedste uddannelsessektion? Så skal du søge stillingen som leder af CIS-uddannelseselementet.
Om os
CIS-uddannelseselementet (CISUELM) er et helt nyt element, der får en bred berøringsflade inden for uddannelsesområdet med såvel øvrige enheder ved Føringsstøtteregimentet som i resten af Hæren.

Elementet bliver en del af Uddannelsessektionen, som er på 15 medarbejdere og vil består af tre elementer. Udover CIS-uddannelseselementet indgår der et IT-teknisk uddannelseselement og et fjernundervisningselement.

Uddannelsessektionen hører til 3 CISOPSBTN der yderligere indeholder Forsvarets Communications and Information Systems Operations Center (CISOC), Forsvarets Satellitkommunikation (SATCOM), samt Forsvarets Frekvenskontor (FFK).

Elementet får til huse på Ryes Kaserne i Fredericia og består, ud over den opslåede lederstilling, af en uddannelsesofficer, to uddannelsesbefalingsmænd og en civil kursusleder. Til elementet knytter sig desuden en reserveentitet med fire engagerede reservebefalingsmænd.

Elementet får en bred vifte af opgaver inden for uddannelse, så der bliver ikke to ens dage. Elementet har fagansvaret for uddannelse på SATCOM, lejrradio og kryptosikkerhed. Elementet skal varetage den samlede kursusvirksomhed ved Føringsstøtteregimentet, i samarbejde med de faglige specialister. Elementet bliver også ansvarlig for den militære uddannelse i 3 CISOPSBTN, herunder vedligeholdelse af grundlæggende militær uddannelse (GMU) og uddannelse af personel til rejsehold.
Om stillingen
Som leder, sagsbehandler og uddannelsesofficer bliver du ansvarlig for ledelse, koordination og kontrol af elementet. Du er, sammen med elementet, ansvarlig for udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse på værnsfælles SATCOM, kryptosikkerhed, lejrradio og server-, INFOSYS- og sikkerhedscontainer. Dette sker i tæt koordination med de faglige eksperter i 3 CISOPSBTN.

Du bliver ansvarlig for at koordinere og gennemføre centraliseret føringsuddannelse for nye officerer ved Føringsstøtteregimentet.

Da der er tale om et nyoprettet element, vil du få stor indflydelse på at forme og udvikle elementet. Vi tilbyder derfor; et uformelt arbejdsmiljø med fleksible arbejdstider, gode kollegaer og faglig sparring.
Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.
Om dig
Du er uddannet kaptajn og har erfaring med uddannelse af militære enheder. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med eller vurderet egnet til gennemførelse af VUK.

Du har gode samarbejdsevner og er dygtig til at koordinere, strukturere og følge op på opgaver og aftaler. Ligeledes er du god til at skabe og vedligeholde et godt sammenhold i din enhed. Din ledelsesstil er baseret på tillid til dine medarbejdere og anerkendende ledelse.
Du er praktisk orienteret og har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen, da du er pragmatiker og typen der ser muligheder fremfor begrænsninger.

Det er en fordel hvis du har erfaring med kursusvirksomhed i Forsvaret. Ligesom at det er en fordel hvis du har erfaring med føringsstøtte, men ikke et krav for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Torben Nygaard på tlf.: 91 55 66 67.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Steen Kreiner på tlf.: 32 66 55 04.

Ansøgningsfristen er 02. december 2018. Samtaler gennemføres snarest derefter.
Stillingen er til besættelse 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.12.2018

Indrykningsdato

05.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent