Søværnet 04

2. Eskadre i Korsør søger en artilleritekniker til tjeneste om bord i Fregatten


2. Eskadre søger en artilleritekniker til Fregatten IVER HUITFELDT

Marinekonstabel, artilleritekniker søges til sejlads med Fregatten IVER HUITFELDT, 2. Eskadre i Korsør.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT er den første af i alt tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen –alle med basehavn i Korsør, og skibene er søværnets største sejlende enheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt.
Det er en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og menneskeligt samspil.

Våbensektionen indgår i tæt samarbejde med elektroniksektionen, og varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer.
Våbensektionen består af ti mand, én officer, to befalingsmand og syv menige, heriblandt både teknikere og ufaglærte våbenteknikere.
I våbensektionen er det vigtigt for os at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.
Om stillingen
Som automatiktekniker eller artilleritekniker bliver du en del af det stærke team, som er skibets våbensektion, med ansvar for skibets våben og ildledelsessystemer. Samtidig bliver du en del af skibets organisation til søs, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en del af skibets kamporganisation.
Våbensektionen består af et dygtigt team af teknikere og ufaglærte våbenteknikere, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen.
Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor vi ligger til kaj i Korsør.
IVER HUITFELDT skal gennemgå det krævende engelske flådetræningsprogram FOST i 2019, og det er derfor mentaliteten, organisationen og tankegangen fra FOST som ligger til grund for måden, hvorpå skibet og sektionen drives.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mange oplevelser og med mulighed for personlig udvikling. Vi kan herunder tilbyde uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine personlige ønsker. Der må derfor også påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.

Om dig
Vi forventer, at du møder i stillingen med åbent sind, og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen såvel som resten af besætningen.
Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted, eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer.
Til tider vil din hverdag være hektisk. Det forventes, at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Det forventes at du kan tænke kreativt, og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet frem for omgå det.

Kvalifikationer
Krav:
At du har gennemført Søværnets basisuddannelse, eller vil kunne gennemføre uddannelsen efter indstilling.
At du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse, eksempelvis med svendebrev som enten automatiktekniker, elektriker/installatør, maskinarbejder, industritekniker, produktionsteknolog, værktøjstekniker el.lign.
At du allerede er, eller kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden NATO SECRET.
At du allerede er, eller kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt:
At du har sejladserfaring fra tidligere.
At du er funktionsuddannet inden for våben- og sensorsystemer relevant for IVER-klassen.
At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for våben- og sensorsystemer.
At du har erfaring med C-flex.
Helbredskrav:
Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Test.
Grundvaccination.
Du skal kunne erklæres egnet til røgdykning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens våbentekniske officer, premierløjtnant Nikolaj Jensen. Kontakt mail: D21-K3-VTO@mil.dk eller telefon 30 16 94 00 (VTO). Alternativt kan Seniorsergent Per Bo Larsen, Banjermester IVER kontaktes på telefon 30169400 eller via mail på: D21-K3-BM@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK
Ansøgningsfrist er 14. december 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 2.
Stillingen er til besættelse 7. januar 2019
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


2. Eskadre
2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.12.2018

Indrykningsdato

05.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent