Flyvevåbnet 3

Faglærer til flytankningsuddannelser ved Air Force Training Centre i Karup


Faglærer til flytankningsuddannelser ved Air Force Training Centre i Karup

Styrk dine undervisningskompetencer og vær med til at sørge for, at Flyvevåbnet kan indsættes fra mange områder i Danmark og rigsfællesskabet, i denne faglærerstilling ved Air Force Training Centre i Karup
Om os
AFTC er portalen til Flyvevåbnet. Alle der begynder en militær karriere i Flyvevåbnet, starter enten med grunduddannelserne eller gennemgår senere i livet en efter- eller videreuddannelse ved AFTC. AFTC gennemfører årligt ca. 90 kurser og uddannelser for cirka 3.000 elever og kursister. Se mere om AFTC på www.AFTC.dk eller find os på Facebook.
Hos AFTC lægger vi vægt på tillid, fleksibilitet, højt humør og en god omgangstone. Vi har en god korpsånd, som bl.a. bygger på vidensdeling og tværfagligt samarbejde på alle niveauer.

Her i sektionen er vi en blandet gruppe af både militære og civile faglærere, vi brænder alle for at uddanne og motivere nye elever til at blive de bedste flymekanikere og teknikere på markedet.
Vi arbejder målrettet og har fokus på et konstruktivt og anerkendende arbejdsmiljø.

I forhold til forsvarsforliget nedlægges AFTC og placering af flytankningsuddannelserne er uafklaret. Dog vil selve uddannelserne skulle fortsætte, uanset hvilken ramme det skal foregå i.
Dit fremtidige faste tjenestested, vil derfor stadig være Flyvestation Karup med udgangspunkt i bygning 413a.
Om stillingen
Vi tilbyder ansættelse som faglærer på flytankningsefteruddannelser ved AFTC.

Dit primære undervisningsområde bliver kvalitetskontrol af flybrændstof samt tankning af fly.

Kurserne bliver afholdt hos kunderne på flytank installationer i Jylland, Sjælland, Grønland samt ombord på søværnets skibe i Danmark og i nordatlanten.
Derudover skal du undervise i håndtering af LOX (flydende oxygen) som benyttes på F16 og C130.

Der kan derfor forventes ca. 50 rejsedage om året, hvor de fleste rejser er på hverdage.

Kurserne består alle af lige dele teori og praktik, med to dages grundkurser og én dags reautorisation. Selvom kurserne er planlagt et år frem, opstår der ofte nye opgaver og flytninger af kurser.
Så forvent en fleksibel og spændende hverdag.

Du bliver en del af et team på 2 personer hvor kursuslederen (seniorsergent) har ansvaret for afholdelse af kurserne.

Der vil være en længere oplærings periode, hvor du blandt andet kommer med ud og følger de fleste af kurserne.
Det forventes at du på sigt kan afholde alle kurser på egen hånd, således at du og din kursusleder springer buk mellem de enkelte kurser.
Om dig
Du er faglært inden for metalindustrien, eksempelvis flymekaniker, mekaniker eller lignende.

- Du besidder en eller flere af følgende kvalifikationer:
- Operativ erfaring med kvalitetskontrol af flybrændstof og tankning af fly
- Operativ erfaring med håndtering af LOX.
- Erfaring som underviser.
- Du er oversergent eller kan blive det.
- Har kørekort B + C/E
- Har ADR farlig gods vejtransport.

Ved ansættelse vil der blive lagt ligeså meget vægt på personligt match som på kvalifikationer.
Hvis stillingen lyder spændende vil derfor opfordre til at du ringer til os og vi kan tage en snak om eventuelle kvalifikationer eller send en ansøgning og vi vil vurdere den.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Flemming H. Lauridsen på tlf.: 728 44 672 / 40 81 65 02 - mail: aftc-ut-021@mil.dk. Eller kaptajn Jeppe K. Kock-Mogensen på tlf.: 728 44 651 - mail: aftc-ut-001@mil.dk .

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2018.

Dette er et løbende opslag, så alle modtagne ansøgninger vil blive vurderet løbende efterhånden som de modtages. Samtaler vil ligeledes blive afholdt løbende. Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Ansættelse pr. 1. januar 2019.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.12.2018

Indrykningsdato

02.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent