Civil karriere 1

Ambitiøs psykolog til lederudvikling


Ambitiøs psykolog til lederudvikling

Er du i stand til at sikre sammenhæng i strategiske ledelses- og forretningsudviklingprocesser? Kan du udvikle arbejdsmiljøindsatser, der er relevante og værdiskabende for både medarbejdere og chefer?

Er du som person initiativrig, proaktiv og kan udvikle, planlægge og gennemføre større udviklingsforløb?

Så er det måske dig, vi søger til at støtte og udvikle lederne i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) med udfordringerne i en kompleks og foranderlig organisation indenfor en politisk styret ramme.
Om os
Organisatorisk refererer du til vicechefen. I dit daglige arbejde har du et tæt samarbejde med HR-partner-enheden grundet det naturlige opgavemæssige overlap. Du har din gang i hele huset, og har dagligt en direkte kontakt primært med chefniveauet på tværs af hele organisationen.

Du kommer til at sidde i et storrum med et kollegialt tæt sammenhold. Du bliver en del af et professionelt team, hvor humøret er godt og tonen uformel.
Om stillingen
Du skal stå i spidsen for FMI’s vedvarende arbejde med lederudvikling, som støtter vores chefer i ledelsen af en medarbejderstab, som er dedikeret, fagligt dygtig, professionel og i vid udstrækning også selvledende.

Ved brug af test, individuelle udviklingssamtaler og seminarer skal du udfordre og udvikle det personlige lederskab så cheferne er i stand til at sætte tydelig retning og støtte medarbejdere, som arbejder i en kompleks og omskiftelig hverdag med mange krav og højt tempo.

FMI’s psykiske arbejdsmiljøindsats, forankret i Forsvarets Psykiske APV, har stor prioritet hos topledelsen. Du videreudvikler indsatsen og bidrager med viden og metoder, som sikrer involvering, relevans og værdi i arbejdet lokalt i enhederne. Derudover skaber du systematik, synlighed og engagement i FMI’s centrale opfølgning på resultater af APV.

Desuden er du i stand til i konkrete sager at gennemføre ledelsesrådgivning og forebyggende samtaler. Ligesom du i relevante sammenhænge yder støtte ved tilbagekomst efter langtidssygemeldinger m.v.
Om dig
Du er uddannet cand.psych. og har løbende gennemført relevant efter-/videreuddannelse. Det er vigtigt, at du har et solidt teoretisk fundament, og forstår at omsætte dette til praksis.

Du bevæger dig på alle niveauer i organisationen og skabe gode og tillidsfulde relationer. Du er en god kommunikator og formidler, både mundtligt og skriftligt. Du trives i rollen som underviser og har forståelse for, hvordan du formidler et budskab både til større forsamlinger og enkeltpersoner.

Det er vigtigt, at du har god forretningsforståelse, men samtidig er ydmyg overfor den materielfaglige kontekst vi arbejder i. Måske har du allerede kendskab til Forsvarets særlige kultur.

Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med at arbejde enten i eller med offentlige organisationer, og har en god forståelse for arbejdsgange og -processer i en politisk styret organisation. Det vigtigste for os er dog, at du gennem dit arbejdsliv har opbygget relevant og konkret erfaring med udvikling af både individer og organisationer.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som specialkonsulent og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicechef Anders Mærkedahl Pedersen på telefon 7281 4020. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på telefon 3266 5315.

Stillingen er ledig fra den 1. januar 2019.
Ansøgningsfristen er den 23. november 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 48.

Vi beder dig, om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent