Civil karriere 1

Rådighedsstilling – Efterretningsofficer til II Lokalforsvarsafsnit (II LFA)


Rådighedsstilling – Efterretningsofficer til II Lokalforsvarsafsnit (II LFA)

Landsdelsregion Øst søger en efterretningsofficer til II Lokalforsvarsafsnit.
Har du mod på et spændende job i reserven, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet?
Om os
II Lokalforsvarsafsnit (LFA) er en dispositionsenhed under Landdelsregion Øst, som er hjemhørende på Kastellet i København. II LFA består af en stab på 13 officerer og 5 befalingsmænd. Vi er organiseret som en bataljonsstab og består af Operations-, Planlægningssektionen (S3/5), Efterretnings- og Uddannelsessektionen (S2/7) og Logistiksektionen (S1/4/6), og vi uddanner os og træner som en bataljonskampgruppestab.

Vi er en fleksibel førings- og planlægningskapacitet for Landdelsregionen og kan indsættes til alle typer landbaserede operationer og opgaver inden for regionens geografiske og operative område. Herunder at føre både organisatoriske og sammensatte enheder.

II LFA har tæt samarbejde med I LFA (LRGNE), FO Grupper (LRGNE), øvrige Dispositionsenheder i form af Regionens Hjemmeværnsdistrikter samt diverse reserve entiteter ved både BDE’er og DDIV, og vi støtter både HJV og HRN ved operative behov såvel som øvelsesaktiviteter.
Om stillingen
Til II LFA stab søger vi en dygtig efterretningsofficer. Reservestillingen er en kaptajn stilling (M321) i LFA S4.
Alle stabsmedlemmer har som udgangspunkt faste funktioner, men kan arbejde fleksibelt med andre opgaver afhængig af situationen. Kendskab til øvrige specialer indenfor Operations-, Planlægningssektionen (S3/5) og Logistiksektionen (S1/4/6) er en fordel.
Det forventes, at du som minimum deltager i aktiviteter i størrelsesordenen 10 tjenestedage pr. år. Omtrent halvdelen på hverdage og halvdelen i weekender.
Om dig
Du er i dag major (322), kaptajn-R eller premierløjtnant-R med potentiale for udnævnelse. Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og dedikeret. At du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Og at du har god forståelse for den helhed, du vil indgå i. Ligeledes forventer vi, at du er et godt forbillede for andre officerer, befalingsmænd og soldater. Vi stiller derfor krav til din fremtoning, din kommunikationsevne, din faglighed og din fysiske og psykiske robusthed.

Du besidder en solid forståelse for den operative virksomhed og er fortsat indstillet på at videreudvikle dig inden for forsvaret.

Du prioriterer, at have en stilling i forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter. Det er en fordel, hvis du er bosiddende øst for Storebælt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Er du ikke allerede udnævnt til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven, vil der være mulighed for, at der udfærdiges en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af manglende uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef II LFA, oberstløjtnant-R Jesper Schneider på telefon 22 65 57 22.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent, Paul Broholm Abrahamsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 11 eller via mail: fps-ba-bbs09@mil.dk.

Stillingen er til besættelse 1. december 2018. Ansøgningsfristen er den 19. november 2018, og ansættelsessamtaler følger umiddelbart herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

19.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent