Hæren 06

Bjærgningsgruppefører ved Stabskompagniet I Bataljon Den Kongelige Livgarde


Bjærgningsgruppefører ved Stabskompagniet I Bataljon Den Kongelige Livgarde

Er du en rutineret gruppefører, der brænder for tjeneste ved en operativ enhed?
Har du det der skal til, for at indgå i en sammentømret sektion på en Leopard 1 Wisent?
Så er jobbet, som gruppefører ved bjærgningssektionen i stabskompagniet, I Bataljon Den Kongelige Livgarde, måske noget for dig.
Om os
Bjærgningssektionen er kendetegnet ved at have en meget professionel og seriøs tilgang til sektionens arbejdsopgaver. Sektionen består primært af personel med stor udsendelseserfaring fra KFOR, IRAK og ISAF.

Vi er præget af en fri og uformel omgangstone, hvor det er professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten.

Som en del af stabskompagniet indgår bjærgningssektionen i en enhed, som er stolte af at bære ”næsehornet” på venstre overarm med mottoet ”Plus Ultra”.

Vi løser opgaver som bliver pålagt med gå-på mod og krum hals, fordi vi forstår at hvis vi ikke leverer, så bryder maskinen i I/Den Kongelige Livgarde sammen.
Om stillingen
Du skal varetage den daglige uddannelse og træning af bjærgningssektionen i tæt samarbejde med sektionsføreren. Din primære opgave er, at virke som fører for den ene af to bjærgningsgrupper under operative forhold. Du er desuden stedfortræder for sektionsføreren under dennes fravær.

Du vil desuden blive Bjærgningssektionens logistiske ansvarlige, og skal i samarbejde med sektionsføreren koordinere vedligeholdelsen af sektionens køretøjer, våben og materiel.

Der vil være en del vedligeholdelse samt uddannelse forbundet med tjenesten. Alle i bjærgningssektionen bidrager til vedligeholdelsen, uanset besætningsmedlemmets
funktion. Du skal derfor forvente en del fysisk hårdt arbejde i forbindelse med tjenesten, hvorfor fysisk robusthed og evnen til at bevare overblikket ved længerevarende operative indsættelser er vigtigt.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække.
Om dig
Du er sergent eller som minimum erfaren overkonstabel med afsluttet GSU afkortet og kan således indtræde som sergent.

Du er som gruppefører og kollega fleksibel, engageret og initiativrig og er bevidst om, at opgaver i små enheder løses gennem samarbejde.

For dig er det naturligt at løse dine opgaver med stor faglighed og du søger selv aktivt og løbende at udvikle denne. Du udviser – gennem din erfaring som gruppefører – initiativ og høj faglighed i din opgaveløsning, så du herigennem bidrager til sektionens samlede opgaveløsning.

Du har teknisk- og mekanisk forståelse og viljen til at udvikle disse kompetencer i forhold til indsættelsen i operative opgaver. Ydermere er du god til matematik, da dette er en forudsætning for store dele af arbejdet.

Du skal have kørekort til kategori B og C og ønskeligt til kategori CE.

Det er ønskeligt at du er omskolet til enten PMV eller IKK og herunder uddannet på TMG.

Det er ønskeligt at din erfaring også omfatter tjeneste i internationale operationer.

Det er foretrukket, at du er bjærgningsuddannet og hvis du ikke er, må den manglende uddannelse forventes at blive gennemført hurtigst muligt efter tiltrædelse.
Der skal således påregnes en del kursusaktivitet i 2019.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kompagnichef KN B. Ravn Printz på tlf.: 72 83 41 51 eller kommandobefalingsmand SSG J. J. Højgaard på tlf.: 25 39 66 08.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS246 eller på telefon.: 72 81 91 57.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende i ansøgningsperioden eller umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er for nuværende vakant og er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Garderkasernen Høvelte

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent