Flyvevåbnet 3

Vagtholdsleder ved Bevogtningen Fighter Wing Skrydstrup - Genoplslag


Vagtholdsleder ved Bevogtningen Fighter Wing Skrydstrup - Genopslag

Drømmer du om et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder Fighter Wing Skrydstrup lige nu en krævende stilling som vagtholdesleder ved Bevogtningen.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. Herudover skal Hærens, Søværnets og Air Control Wings styrkeproduktion støttes med F-16 flyvninger. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Fighter Wing (FW) har hen ved 700 medarbejdere, hvoraf omtrent halvdelen løfter opgaven med reparation og vedligeholdelse af Flyvevåbnets F 16 jagerfly.

Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

FW er samplaceret med en række af Forsvarets øvrige myndigheder på Flyvestation Skrydstrup (FSNSKP).
Om stillingen
Du skal som vagtholdsleder for et vagthold, bestående af bevogtningsassistenter og hundeførere, drage omsorg for at vagten gennemføres således, at gældende krav om tilsyn, bevogtning, sikring og udrykningstider overholdes.

Du forventes, at tage aktivt del i din egen og andres lederudvikling. Du bliver ansvarlig for alarmbehandling og reaktion herpå. Ligeledes skal du i fællesskab med dine medarbejdere sørge for adgangs-, opholds- og udgangskontrol.

Du bliver ansvarlig for udsendelse af patruljer jf. gældende bestemmelser, og bliver i vagtperioden ansvarlig for enhedens bygninger, materiel samt vedligeholdelse.

Du skal udfærdige døgnrapporter, bevogtningsrapporter, notitser og fejlmeldinger, samt føre arbejdstid for vagtperioden.

Du kommer til at deltage som instruktør i enhedens vedligeholdende certificeringsuddannelser, samt indgå i bevogtningens ledelsesteam.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamisk. Vagtcentralen er Flyvestationens omdrejningspunkt for al ind- og udpassage til FSNSKP. Alle alarmer ved Flyvestationen samt en lang række andre faciliteter uden for garnisonens område terminerer i vagtcentralen.

Tjenesten ved Bevogtningen tilrettelægges - med hensyn til gældende krav til den militære sikkerhed - som en kontinuerlig tjeneste, der skal dække døgnets 24 timer hele året rundt.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent som er bedømt egnet til udnævnelse.

Der lægges vægt på, at den rette person har erfaring med ledelse af personel, og er fortrolig med de forskellige ledelsesmæssige redskaber. Du skal som person være ansvarsbevidst og kunne arbejde selvstædigt, samt bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.

For at komme i betragtning til stillingen, ser vi gerne at du har gennemgået grundlæggende bevogtningsuddannelse, samt sikkerhedsofficersuddannelse. Du har Forsvarets sikringskursus (NUSA) samt taktisk indsatskursus, eller er indstillet på at gennemgå disse.

Du er bruger/superbruger af THOR alarmsystem, samt DOA alarmsystem og skal have kørekort til kategori B samt gode engelskkundskaber.

Det er ønskeligt, hvis du har gennemgået militærpolitikursus, samt har erfaring med DeMars og FOKUS bedømmelser. Ligeledes vil tidligere tjeneste ved en bevogtningsenhed eller en militærpolitienhed, gerne med udsendelseserfaring blive anset som en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte seniorsergent C. Kulmback på mail FW-BEV001@mil.dk eller telefon 728 48351. Alternativt major H. E. Raun på mail FW-GS001@mil.dk eller telefon 728 48301.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Tønning på mail: FPS-BA-BS248@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. december 2018. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb, med henblik på besættelse af stillingen 1. januar 2019 eller snarest herefter.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.12.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent