Civil karriere 1

Sagsbehandler til kontor for stabiliseringsindsatser og operationer ved FMN


Sagsbehandler (civil/militær) til kontor for stabiliseringsindsatser og operationer ved Forsvarsministeriet

Har du lyst til at arbejde med et bredt udsnit af Forsvarets operative opgaver tæt på den politiske beslutningsproces? Så kan du søge den ledige stilling som sagsbehandler i Forsvarsministeriets kontor for stabiliseringsindsatser og operationer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.
Om os
Kontoret er ansvarligt for etablering af og opfølgning på politiske beslutninger om indsættelser af kapaciteter fra Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet såvel internationalt som nationalt, herunder i Østersøen, Nordatlanten og Arktis. Kontoret er dertil ansvarligt for krisestyring og Forsvarsministeriets støtte til andre myndigheder, fx politiet, ligesom det fungerer som sekretariat for Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd.

Kontoret er tillige ansvarligt for internationale stabiliseringsindsatser, kapacitetsopbygning og samtænkning (bl.a. i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden) samt for sagsområder relateret til FN og OSCE, herunder våbenkontrol mv. Dertil har kontoret landeansvaret for lande i Mellemøsten, Asien, Afrika, Latin- og Sydamerika samt Storbritannien og Frankrig.
Om stillingen
Tempoet i kontoret er ofte højt. Arbejdsopgaverne i stillingen vil være dynamiske og udfordrende.
Som udgangspunkt forventes opgaverne bl.a. at omfatte bidrag til EU’s grænseagentur (Frontex), nationale luftoperationer, herunder policy ift. rumområdet, samt Beredskabsstyrelsens internationale indsættelser. Det præcise stillingsindhold vil dog kunne ændre sig over tid og sammensættes med udgangspunkt i den aktuelle bemanding i kontoret og dine kvalifikationer.

Ministerbetjening og udarbejdelse af udkast til pressebesvarelser er en central del af vores opgaver, ligesom der i stigende grad er fokus på tilsyn med Forsvarets operative virksomhed.
Om dig
Som civil ansøger, skal du have en relevant akademisk uddannelse.

Som militær ansøger, skal du have gennemført VUT-II (L), eller påbegyndt MMS eller en anden relevant og akkrediteret uddannelse på kandidat- eller masterniveau, alternativt er i gang med Master i Militære Studier.

Vi lægger vægt på, at du har god forståelse for politiske problemstillinger og policy, har gode analytiske evner og er initiativrig, har gode samarbejdsevner og er positiv, engageret og udadvendt, er udpræget selvkørende i opgaveløsningen, er god til formidling af budskaber og kan formulerede dig kort og præcist på dansk og engelsk.

Herudover kan du arbejde under pres, og du har en høj grad af fleksibilitet i forhold til både arbejdsopgaver og tider, herunder kan du med kort varsel stå til rådighed, når der er behov, bl.a. i forbindelse med operative hændelser. Det er en fordel, hvis du har forudgående kendskab til Forsvarets internationale engagement.
Ansættelsesvilkår
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.


Som civil bliver du ansat og aflønnet i forhold til efter den erhver gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademiker i Staten. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver Camilla Kristensen på telefon 61871419 i tidsrummet 10-12 på hverdage.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72819124.

Ansøgningsfrist: 16. november 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.11.2018

Indrykningsdato

01.11.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent