Hæren 06

Våbenmekaniker ved Reparationsdelingen på Bornholm


Våbenmekaniker ved Reparationsdelingen på Bornholm

Kære smed, maskinarbejder eller værktøjsmager – du og dit svendebrev – har en strålende fremtid hos os.
Om os
Reparationsdeling Bornholm (BH) er en af 5 reparationsdelinger i 2. vedligeholdelseskompagni ved 3. vedligeholdelsesbataljon under Trænregimentet.
2. vedligeholdelseskompagni har reparationsdelinger på Vordingborg Kaserne, Antvorskov Kaserne, Høvelte Kaserne, Fredericia/Haderslev Kaserner og Rønne Kaserne.

Reparationsdelingen ved BH er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.
Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer.
I dagligdagen er vi 16 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.
Desuden har vi i øjeblikket 5 lærlinge.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Vi vægter god trivsel også i forhold til det familiære og tilbyder bl.a. differentieret arbejdstid og fysisk træning i arbejdstiden.
Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Den ledige stilling er placeret i reparationssektionen, hvor dine primære arbejdsopgaver vil være eftersyn, diagnosticering og reparationer af våben af alle typer og ikke mindst våbensystemer på vores pansrede materiel Eagle IV og HX/SX.

I reparationssektionens våbendel er i to våbenmekanikere, der skal samarbejde om løsning af relevante opgaver. Der er tillige et samarbejde med alle de øvrige mekanikere og så naturligvis med din gruppe- og sektionsfører. Også folkene på reservedelslageret vil du få et samarbejde med.
Du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede mekanikere i reparationssektionen, hvor din sektionsfører og de tre gruppefører alle har en faglig uddannelse.

Du indgår i sektionens beredskab til bidrag for reaktionskampgrupperne og skal deltage med hele eller dele af sektionen i såvel interne uddannelsesaktiviteter samt i kompagni-, bataljons- og brigadestyrede aktiviteter.
Om dig
Du har svendebrev som smed, maskinarbejder eller finmekaniker, er konstabel/overkonstabel eller har gennemført en af forsvarets basisuddannelser (HBU/HRU) med tilfredsstillende resultat.

Har du ikke de aktuelle uddannelser, men en af nævnte faglige uddannelser, vil vi i forbindelse med din ansættelses udfærdige en uddannelsesplan, og uddanne dig på relevante og aktuelle områder.
Det er dit arbejde, at holde enhedernes materiel funktionsklart. Derfor skal du levere en opgaveløsning af høj faglig kvalitet, ligesom – vi forventer, at du sætter en ære i, at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens smidige opgaveløsning.

Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel opgaveløsning.

Som våbenmekaniker kan det være vanskeligt at vide, hvad ugen bringer og jobbets natur gør, at det stort set altid haster med at få materialet tilbage til enhederne. Derfor er det afgørende, at du er fleksibel i din indstilling, smidig i tankegangen og har flair for god service.

Det er ønskeligt, at du er uddannet våbenmekaniker i forsvaret, men ikke et krav.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Almegaards kaserne.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos delingsfører for reparationsdelingen, Bornholm, seniorsergent Jørn H. Larsen, på tlf. 7283 7850.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du sende en mail til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 28. november 2018. Vi forventer at afholde løbende jobsamtaler, med henblik på tiltrædelse snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.11.2018

Indrykningsdato

31.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent