Flyvevåbnet 3

Sektionschef til Koordinationssektion, Flyvevåbnets Administrative Fællesskab


Sektionschef til Koordinationssektion, Flyvevåbnets Administrative Fællesskab

Er du en stærk leder med gode relationelle evner og lyst til at forme fremtiden, er det dig, vi leder efter som vores kommende sektionschef.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing. FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets myndigheder og fungerer således på Styringsniveau II.

Enheden består af en central del i Karup kaldet Koordinationssektionen, der er samplaceret med Operations Support Wing. Dertil kommer tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Karup og Skrydstrup.

Koordinationssektionen består af 50 medarbejdere fordelt på tre elementer med hver deres leder: policy- og koordinationselementet, personelelementet og rejseelementet. Elementernes opgaver er mange og dækker et bredt spektrum af administration, forvaltning og HR. Opgaverne vedrører bl.a.:

koordinering på tværs af FAF vedrørende operationalisering og implementering af det administrative forvaltningsgrundlag,

udfærdigelse af FAF overordnede bestemmelser, vejledninger mv.,

etablering og vedligeholdelse af ”Admin Portalen”,

styring og sagsbehandling på vegne af Flyvevåbnets myndigheder på administrations-, struktur- og forvaltningsområdet,

sagsbehandling af elevaktiviteter og elevforløb, herunder koordination med skoler og myndigheder,

administrativ håndtering, registrering og rapportering vedrørende værnepligtige og elever, herunder indkaldelse, hjemsendelse, afgang samt løn og ydelsesadministration,

arbejdstidsadministration for alle myndigheder,

sagsbehandling, udvikling og gennemførelse af rejseadministration for Flyvevåbnets myndigheder,

Udfærdigelse og afregning af rejser.

I FAF sætter vi pris på at levere god service, hvor kunden er i centrum. En service, der altid leveres med fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, og vi ønsker, at FAF er et godt sted at arbejde.
Om stillingen
Som chef for koordinationssektionen bliver du ansvarlig for sektionens samlede virksomhed, herunder chefvirke for sektionens ca. 50 medarbejdere. Dit fokus vil dog i høj grad være udadvendt i forhold til at holde en nær kontakt med Flyvevåbnets niveau III chefer og deres myndigheder, der er FAF kunder. Du vil endvidere være overordnet ansvarlig for FAF tværgående koordination både internt i egen organisation vedr. operationalisering og implementering af det administrative forvaltningsgrundlag samt på tværs af FLV myndigheder for så vidt angår administration og HR ydelser generelt.

FAF er nyoprettet som en del af nyordningen af Forsvaret og forventes at være operativt den 1. januar 2019. Du vil derfor få stor mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen og derigennem være med til at forme fremtiden for Flyvevåbnets Administrative Fællesskaber.

Som chef for Koordinationssektionen er du tillige Souschef for FAF. Som souschef og dermed stedfortræder for chef FAF i dennes fravær, skal chef FAF samlede opgaveløsning understøttes, ligesom der er tilknyttet den tilsvarende prokura.

Du vil have en næstkommanderende i din sektion, der primært håndterer og styrer sektionens interne drift, således dit virke i stor grad kan have fokus på det udadvendte og på det tværgående.

Stillingen er med fast tjenestested i Karup, men du skal forvente rejseaktivitet – dog hovedsagligt indenlands.
Om dig
Vi forventer, at du har en stærk ledelsesprofil samt gode relationelle evner. Du skal være i stand til at begå dig blandt Flyvevåbnets chefer, da det er i dialog med disse, at der skabes gode administrative løsninger til gavn for Flyvevåbnet. Har du HR erfaring, er det at foretrække, men interesse for området og en stærk ledelsesprofil tæller højest. Det er essentielt, at du som person formår at sætte dig ind i komplekse sagsområder og efterfølgende eksekvere beslutninger på baggrund af stærke analyser, hvorfor du skal besidde solide analytiske anlæg. Endelig skal du være ambitiøs, målrettet og være diplomatisk i din generelle ageren.

Vi forventer, at du er major i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Master i militære studier (MMS) eller anden relevant masteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingshaver (FIIN: OSW-AC-001) MJ Jesper Storhøj Sørensen på tlf. 50 86 57 24 eller chefen for FAF, OL Jan Møller Nielsen, (OSW-A-001) på tlf. 42 95 59 39.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Pia Knudsen på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er 18 NOV 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 47.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 01 JAN 2019 eller efter aftale med din nuværende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

30.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent