Søværnet 04

Driftsofficer til fregatten PETER WILLEMOES


Driftsofficer til fregatten PETER WILLEMOES

Fregatten PETER WILLEMOES søger en engageret og robust Driftsofficer.

Er du drevet af faglig nysgerrighed og har en brændende interesse for ledelse – og ønsker du at være en del af en professionel og engageret besætning på en sejlende højteknologisk arbejdsplads, så er det nu du skal søge!
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES er blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan derfor løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt.

Fregatten PETER WILLEMOES har hvert år et varieret sejladsmønster med fokus på at vedligeholde og yderligere opbygge de stærke søkrigsmæssige kompetencer, som er opbygget over flere år ved skarpe indsættelser og krævende øvelser. Fregatten PETER WILLEMOES gennemførte blandt andet i 2017, som første danske enhed, indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group, som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. Og fra starten af 2018 har Fregatten PETER WILLEMOES besætning været deployeret med flagskibet for Nato’s stående maritime flådestyrke SNMG 1.

Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag. Fregatten PETER WILLEMOES består derfor af en yderst professionel og sammentømret besætning, der ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Som driftsofficer vil du være en bærende del af teknikdivisionen, som består af fire officerer, to sergenter samt 18 menige maskinfolk og elektrikere. Divisionen er delt op i to sektioner - driftssektionen og elektrosektionen. Du vil blive leder af driftssektionen, som til dagligt arbejder med at vedligeholde skibets fremdrivningsanlæg.

Ledelsen af medarbejderne og prioriteringen af arbejdsopgaverne sker i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i divisionen – så vi herigennem sikre den faglige kontinuitet og ledelsesmæssige sparring – du vil blive udfordret, men aldrig stå alene da samarbejde og udvikling er vigtige parametre i vores hverdag.

Udover ledelsesansvar byder jobbet som driftsofficer også på mange faglige udfordringer. Som driftsofficer har du rig mulighed for, sammen med dine medarbejdere, at komme ned i materien med de tekniske problemstillinger inden for dit ansvarsområde.

I forbindelse med det interne kampberedskab er du ansvarlig for at opretholde skibets fremdrivning og manøvreegenskaber samt iværksætte nødbetjening og reparation af disse systemer, hvis nødvendigt. Dette stiller store krav til dit skibskendskab og evne til at tænke og prioritere hurtigt. Du skal kunne bevare overblikket og varetage kontakten til skibets driftspatrulje samt koordinere dine handlinger tæt med dine medspillere i den overordnede havariindsats, således skibets fortsatte kampevne sikres.

I søen indgår du i skibets maskinvagt som vagthavende maskinofficer på tilkald. Her har du ansvaret for den sikre drift af skibets maskineri samt uddannelse og træning af dit vagthold og evt. nye medarbejdere.

Den daglige omgangstone i teknisk division er afslappet og med respekt for den enkelte. Godt humør, fleksibilitet, høj faglighed og samarbejde er personlige egenskaber som værdsættes meget ombord.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer.
Om dig
Du er uddannet teknisk officer fra søværnet.

Du vil komme til at lede en sektion af faglært medarbejdere, som består af både nye og meget erfarne medarbejdere – hvilket stiller krav til dine lederegenskaber, gennemslagskraft og evnen til at uddanne og forme de nye medarbejdere.

Du vil opleve en omskiftelig hverdag og perioder med stor travlhed – som helt sikkert vil udfordre og udvikle din evne til at prioritere og arbejde med flere sideløbende opgaver samtidigt.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, godkendt tandlægestatus og erklæret egnet til internationale operationer samt har bestået din træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vedligeholdelsesofficeren på fregatten PETER WILLEMOES – kaptajnløjtnant Jens Christian Jakobsen på telefon 29 93 76 94 eller mail: D21-K2-VLO@MIL.DK. Alternativt er du velkommen til at kontakte chef for bemandingssektionen SAK, orlogskaptajn Jan Erik Niegsch på telefon 72 85 63 30.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2018. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest, men ansættelsesdato kan fastsættes efter nærmere aftale med den rette medarbejder.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om 2.Eskadre
2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

10.12.2018

Indrykningsdato

30.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent