Søværnet 04

Vedligeholdelsesofficer til 5. besætning i THETIS-klassen


Vedligeholdelsesofficer til 5. besætning i THETIS-klassen

Vi søger ny vedligeholdelsesofficer, der vil lede og deltage aktivt i besætningens og enhedens fortsatte udvikling og drift.
Om os
5. besætning er en af fem Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vi opererer primært nationalt, indsat kontinuerligt i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. Enhederne opererer meget selvstændigt i løsningen af opgaverne; suverænitetshævdelse, søredning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Vores opgave kommer først og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så derfor har alle målet for øje i vore operationer. I 5. besætning planlægger vi betimeligt og gennemfører til tiden, og alle forventer ærlighed, rettidig omhu og fornøden dristighed. Den interne kommunikation blandt alle i besætningen og med dig, forventer vi er åben, løbende og med gensidig orientering om hele skibets virksomhed. Du skal bidrage til at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt hvad vi gør og vi er dem, som løser opgaver ingen andre gør.

De to indsatte enheder har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning, som blandt andet sætter enhederne i stand til at operere SEA HAWK helikopteren. Vi implementerer i den kommende tid principperne om Danish Operational Sea Training (DOST).

Vi tilbringer cirka 140 – 160 dage til søs om året samt et varierende antal dage med tilsynsopgave og uddannelse.
Om stillingen
Som vedligeholdelsesofficer indgår du i ledelsen af teknisk division og er leder af vedligeholdelsessektionen. Du tilrettelægger vedligeholdelsestjenesten for teknisk division inden for maskin-, elektro- samt elektronikområdet og der er et stort ansvar forbundet med varetagelse af jobbet som vedligeholdelsesofficer. Derudover koordinerer du teknisk assistance til øvrige divisioner i samråd med teknikofficeren. Du yder støtte og rådgivning til våbenofficeren vedrørende vedligeholdelse af dæks- og våbenområdet. Desuden bidrager du til og udarbejder vedligeholdelsesmeddelelser til godkendelse ved teknikofficeren for diverse vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Du er underlagt, og stedfortræder, for teknikofficeren i dennes fravær.

Du er ansvarlig for den faglige og tekniske uddannelse af underlagt personel med henblik på udførelse af større eftersyns- og reparationsarbejder. Ligeledes er du tilsynsførende for uddannelse af menigt personel inden for divisionen og ansvarlig for divisionens tjenestetidsplanlægning i samarbejde med enhedens Banjermester. Du forestår planlægning og gennemførelse af såvel interne som eksterne havariøvelser i samarbejde med enhedens øvrige tekniske officerer samt fungerer som leder for havaricentralen (HC) i den nye DIV 11 DOST havariorganisation, ligesom du indgår i tørnen som vagthavende maskinofficer (VOMS) i samarbejde med enhedens driftsofficer (DTO) og enhedens maskinbefalingsmand (MSB).

Vedligeholdelsesofficeren indgår desuden i vagten som vagthavende officer (VHO) under ophold på flådestation.
Om dig
Du skal aktivt og troværdigt kunne indgå ledelsen af teknisk division og er leder af vedligeholdelsessektionen. Du kan håndtere, at du hele tiden vil blive udfordret i balancen mellem at stå på skuldrene af mange års erfaring, og samtidig være den der tager initiativer og er innovativ. Du er derfor en rolig, positivt indstillet, dynamisk, anerkendende teknisk uddannet søofficer med naturlige samarbejdsevner og lederegenskaber. Du har lyst til at lede og til at arbejde med mennesker, og er meget bevidst om dine relationer til andre. Det er af mindre betydning, om du har erfaring fra 1. Eskadre, da vi gennem et struktureret udviklingsforløb vil sikre at du læres op i alle hjørner af den operative virksomhed og de særlige forhold, som gør sig gældende i Nordatlanten.

Du er fortrolig med at arbejde i DeMars PM- og MM-modulerne.

Du er teknisk officer i Søværnet og har gennemgået VUT I/L eller tilsvarende. Erfarne premierløjtnanter, som er indstillet på indgåelse af tidsbestemt uddannelseskontakt med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant, har ligeledes mulighed for at søge. Du har erfaring fra sejlads i søværnets skibe som teknisk officer samt et gyldigt blåt bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer og har ”blåt bevis”.

Hvis du er premierløjtnant, vil ansættelsen ske på baggrund af en uddannelseskontrakt med fokus på gennemførelse af relevant kompetenceudvikling og udnævnelse til KL M321 ved forløbets afslutning. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Jacob Brandt Olsen, der er TKO i 5. besætning på telefon 3067 0753, eller kommandørkaptajn Jan Olav Skogøy, der er chef for 5. besætning på telefon 3067 0751.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent/afdelingsleder Pia Knudsen på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2018, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Tiltrædelse er snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.11.2018

Indrykningsdato

29.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent