Hæren 06

Chef for uddannelsessektionen i 2 Military Bataljon ved Efterretningsregimentet


Chef for uddannelsessektionen i 2 Military Bataljon ved Efterretningsregimentet

Har du lyst til at være chef for en nyoprettet sektion, som får en nøglerolle ved det nye Efterretningsregiment?
Brænder du for at arbejde med uddannelse, planlægning og taktisk udvikling?
Så skal du søge stillingen som chef for vores uddannelsessektion.
Om os
2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN) styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder.

Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere. Derudover gennemfører bataljonen ’Conduct after Capture’ uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Uddannelsessektionen (S7) indgår i BTN som en del af staben. I S7 indgår der 10 kvalificerede medarbejdere, der favner bataljonens fagansvar og driftsmæssige opgaver indenfor funktionsområderne All Source Intelligence, Human Intelligence, Counter Intelligence, Sikkerhed, Informationsaktiviteter, Conduct after Capture samt uddannelse generelt.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.
Om stillingen
Som chef for S7 vil du være ansvarlig for ledelse, koordination og kontrol af S7 arbejde. S7 hovedopgave er at støtte og vejlede bataljonens enheder og elementer med faglig viden og færdigheder samt skabe de bedst mulige uddannelses- og driftsmæssige vilkår for enhedernes opgaveløsning.

S7 er desuden ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af en række pålagte uddannelser indenfor bataljonens fagansvarsområde der afholdes for hele Hæren og Forsvaret.

S7 varetager desuden taktisk udvikling indenfor de bataljonens fagområder, herunder bidrager med faglighed og ekspertise i forhold til udviklingen indenfor kapaciteterne Informationsaktiviteter (CIMIC og PSYOPS), Human Intelligence, Counter Intelligence, militær sikkerhed, All Source Intelligence samt Conduct after Capture
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannnelsestrin II for militære ledere, Master i Militære Studier eller tilsvarende ækvivalerende uddannelse. Alternativt er du kaptajn og er igang med at afslutte Master i Militære Studier.

Du har en bred erfaring fra uddannelse af Hærens enheder. Du er analytisk stærk, kan holde mange bolde i luften ad gangen og har en praktisk orienteret samt fleksibel tilgang til opgaveløsningen. Du er god til at skabe og vedligeholde et godt sammenhold i din enhed og er energisk, initiativrig, robust, moden og velovervejet.

Du har en bred ledelsesmæssig baggrund og har en god evne til at tænke helhedsorienteret og finde pragmatiske løsninger.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med efteretningstjeneste samt internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som majorkan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 18. november 2018. Ansættelsessamtaler ventes gennemført i uge 46/47. Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2019 eller snarest herefter.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/2MIBTN OL P. Zühlke Jensen på telefon +45 728 29600
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.


Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

29.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent