Søværnet 04

GENOPSLAG - 2. Eskadre søger en Elektroofficer til sejlads med ABSALON.


2. Eskadre skal bruge en Elektroofficer til sejlads med ABSALON.

Er du klar til nye faglige udfordringer som leder af et dynamisk team? Så er det måske dig, der skal være Elektroofficer på ABSALON og arbejde med både mennesker og maskiner på vores spændende og alsidige arbejdsplads.

2. Eskadre(2ESK)
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Om os
Støtteskibet ABSALON hører under 2. Eskadre og er en højteknologisk platform med en alsidig opgaveportefølje. Teknikdivisionen bærer ansvaret for, at platformen til enhver tid fungerer, og den er opdelt i en Elektrosektion og en Driftssektion, der tæller sammenlagt 20 personer. Som Elektroofficer står du i spidsen for Elektrosektionen og sørger for den daglige vedligeholdelsesplanlægning og koordinering. Kvaliteten af vores arbejde er vigtigt, og vi synes det skal være sjovt at gå på arbejde.

Vi tilbyder dig muligheden for at omsætte din teoretiske viden til praktiske færdigheder og erfaring godt krydret med praktisk ledelse af et fagligt dygtigt team. Du har stor medindflydelse på, hvordan opgaverne løses i det daglige og får således også rig mulighed for at udvikle din egen ledelsesstil. Vi tilbyder desuden, at du får en solid efteruddannelse, som du selv er med til at sammensætte. Samlet vil du efter et par års tjeneste være godt klædt på til en evt. udnævnelse og stilling på højere funktionsniveau.
Om stillingen
Som Elektroofficer indgår du i Teknikdivisionens ledelsesteam, og du har det daglige ansvar for 6 elektrikere.

Dine primære opgaver er, at vedligeholde skibets elektriske systemer i tæt samarbejde med driftssektionen. Under sejlads indgår elektroofficeren som vagthavende maskinofficer, hvor du har ansvar for skibets havariberedskab, samt uddannelse, træning og oplæring af dit vagthold og nyt personel.

I forbindelse med det interne kampberedskab, er du ansvarlig for nødbetjening, reparation og teknisk isolering af de elektriske installationer. Dette stiller store krav til systemkendskab og overblik. I samspil med elektronikofficeren er du ansvarlig for forsyning til våbentavler og sensorer, hvilket kræver et tæt samarbejde og en interesse i og forståelse for Våben– og Elektroniksektionens systemer.
Om dig
Ledelse af Teknikdivisionen på ABSALON sker i høj grad gennem teamwork. Selvstændighed, samarbejde og fleksibilitet er default forudsætninger. Men for os er det lige så afgørende, at du er udadvendt og har lyst til at arbejde med mennesker. Dine evner til at motivere sammenholdt med dit helhedssyn er derfor vigtige faktorer.

For at komme i betragtning til stillingen kræves som minimum uddannelse som teknisk officer i søværnet og godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis). Desuden skal du have godkendt og tastet træningstilstandsprøve, samtidigt skal du kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.

Det er desuden ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har forrettet tjeneste som driftsofficer i tidligere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 som omfatter premierløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenested er Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Vedligeholdelsesofficer KL Peter Mølgaard på telefon +45 2166 0986 eller på mail: D22-K1-VLO@mil.dk
Du er også velkommen til at kontakte teknikofficer OK Paw Madsen på +45 3016 9492 eller på mail: D22-K1-TKO@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakteForsvarsministeriets Personalestyrelse HR-Konsulent Malene Nørgaard Abel på tlf. +45 7281 9142.

Stillingen er ledig til besættelse. Dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. Samtalerne forventes gennemført i uge 47.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

18.11.2018

Indrykningsdato

23.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent