Flyvevåbnet 3

Garagemesterassistent / Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup


Garagemesterassistent / Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup (FW SKP) søger en garagemester assistent / Brand og redningsassistent. Søger du et job med mangeartede opgaver, og rig mulighed for personlig udvikling, så er det måske netop dig de står og mangler?
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW SKP) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. Herudover skal Hærens, Søværnets og Air Control Wings styrkeproduktion støttes med F-16 flyvninger. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Brand og Redningstjenestens (BOR) opgaver er mange og meget forskellige. Opgaverne rækker fra indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, ulykker med fastklemte, indsats ved bygningsbrand, uheld med farlige stoffer, indsættelse ved forurening samt en lang række andre opgaver der relaterer sig til flysikkerhed.

Opgaverne der relaterer sig til flysikkerhed er opgaver så som renholdelse af manøvreområde, snerydning, glatførebekæmpelse af manøvreområde og birdcontrol. Hertil kan forekomme almindeligt forefaldende arbejde og vedligeholdelse.

Redningsassistenter ved BOR skal også kunne bemande og betjene det interne vagt- og alarmeringscentral.

BOR er en enhed som er stærkt fokuseret mod fremtiden. Vi deltager aktivt i fagligt udviklingsarbejde. Enheden har et stærk og udbytterigt samarbejde med beredskaber og andre statslige og kommunale aktører i nærområdet.
Om stillingen
Stillingen er på funktionsniveau som flyverkonstabel - flyveroverkonstabel eller flyverspecialist (M112).

FW SKP søger en velkvalificeret SAP-bruger og sekundært redningsassistent. BOR er en enhed, hvor vi er afhængige af hinanden med hensyn til samarbejde, uddannelse og dygtiggørelse, hvorfor der lægges særlig vægt på ansøgernes personlighed, herunder specielt samarbejdsevner og menneskeforståelse.

Ligeledes lægges der stor vægt på ansøgernes faglige kvalifikationer. Jobbet som garagemesterassistent / redningsassistent er krævende, og man kan/skal forvente en hurtig faglig udvikling og en hurtig opnåelse af efterspurgte kompetencer, hvilke er afgørende for vores indsættelsesparathed.

Du skal primært fungere som garagemesterassistent. Du vil som udgangspunkt forrette tjeneste i vores garage, hvor du vil have til opgave at holde vores omfattende vognpark rullende. Der skal bookes syn, klargøres til syn, udarbejdes vedligeholdelsesmeddelelser, bestilles forbrugsvarer og udføres diverse serviceopgaver.

Der forekommer også dage med uddannelse, varetagelse af en funktion på vagtcentralen m.m..

Lejlighedsvis skal du deltage i vagten. Et vagthold består af en indsatsleder og et antal brand- og redningsassistenter. Denne tjeneste bestrides som kontinuerlig tjeneste fra 0700 til 1915 eller 1900 til 0715. Vagten opretholdes hele året rundt.
Om dig
Du har, eller erhverver følgende kvalifikationer, før endelig ansættelse:
- Gennemført og bestået Forsvarets basisuddannelse (HBU/FBU/SBU) med tilfredsstillende resultat.
- Grund- og funktionsuddannelse, Indsats (Brand).
- Indsats-fly grunduddannelse og nødbehandleruddannelse (HATIF).

Du behersker engelsk på samtaleniveau og PC på brugerniveau og har eller er indstillet på, at forsøge at erhverve et jagttegn. Du har kørekort til kategorierne B (bil) og C (lastvogn).

Vi ser gerne, at du har kørekort til kategori CE, flybrandmandsuddannelse, ADR bevis og gaffeltruck certifikat B.

Du skal kunne honorere de fysiske krav inden ansættelse. Det vil sige, at du skal kunne gennemføre Forsvarets, til enhver tid gældende funktionstest, svarende til funktionen og din alder.

Du skal kunne honorere de helbredsmæssige krav, herunder de på ansættelsestidstidspunktet gældende krav til tandstatus og bodymassindex.

På grund af enhedens sammensætning er de sociale kompetencer af afgørende betydning. Man skal have viljen til at holde sig i god fysisk form under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du mere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Lars Andersen på telefon 72 84 85 81 eller mail FW-BOR-001@mil.dk. Alternativt seniorsergent Martin Jensen på telefon 72 84 85 82 eller mail FW-BOR-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Tønning på mail: FPS-BA-BS248@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 16. november 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. november 2018 med henblik på forventet ansættelse januar/februar 2019.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

Hvis du er udpeget til INTOPS, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.11.2018

Indrykningsdato

19.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent