Civil karriere 2

Rådighedsstillinger - Konstabler til JMTO Reserve (terminalhjælpere)


Rådighedsstillinger - Konstabler til JMTO Reserve (terminalhjælpere)

Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde, og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig Joint Movement & Transportation Organization søger.
Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

Vi består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control dispositionsenhed. Vi er ansvarlige for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.

Reserven i JMTO bidrager med støtte til løsning af JMTO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup og er sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Du vil indgå i JMTO Reserven i en enhed tilknyttet MOVCON, og skal sammen med din enhed, i hold eller alene, gennemføre opgaveløsningen ud fra direktiver og befaling.

Du vil i forbindelse med operativ indsættelse eller på øvelser være den i enheden, der bl.a. bidrager til udfærdigelse af dokumenter og pakning i forbindelse med transport af gods.

Der vil være skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver både nationalt og internationalt.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere mindst ca. 15 dages tjeneste.
Om dig
Du skal som minimum have gennemgået og bestået en grundlæggende militær uddannelse fra et af de tre værn i Forsvaret.

Du er god til at skabe relationer, arbejde selvstændigt og har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Du har kendskab til logistik, og det er en fordel, hvis du har erfaringer som terminalhjælper - gerne fra en tidligere udsendelse. Civile kvalifikationer indenfor logistik er også at fortrække.

Du er indstillet på at kunne fungere i en specialiseret funktion samtidig med, at du skal vedligeholde dine militære færdigheder.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og gerne C og derudover gerne truckcertifikat.

Det vil være en fordel, hvis du har gennemført farligt gods kurser (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID).
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat til konstabel af reserven (M112) og løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og Centralforeningen for Stampersonel i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 4080 7940 eller via mail på JMTO-R-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard Bøje ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Stillingerne kan søges løbende frem mod den 31. december 2018.

Ansættelsessamtaler, som sker pr. telefon, vil ligeledes blive gennemført løbende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

FAST BOPÆL

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.12.2018

Indrykningsdato

16.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent