Søværnet 04

Ledende taktisk sagsbehandler ved 1. Eskadre stab


Ledende taktisk sagsbehandler ved 1. Eskadre stab

1. Eskadre søger en engageret sagsbehandler til afdelingen for Operativ Virksomhed i den nye 1. Eskadre stab i Frederikshavn.
Om os
1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

Operativ Virksomhed i eskadrens stab består at en chef og syv sagsbehandlere. Afdelingen varetager opgaver af operativ karakter inden for våben og elektronik, platform og fremdrivning samt operationer med støtte til eskadrens enheder.

I den daglige opgaveløsning vil der blive en konstant tværfaglig koordinering med bl.a. eskadrens anden afdeling, eskadrens enheder, skolestrukturen, Søværnets Center for Administration, Søværnskommandoen, 2. Eskadre, 3. Eskadre, Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Operativ Virksomhed står i spidsen for bl.a. udviklingen af det operative grundlag og materielopdateringer af enheder, videre implementering af Danish Operational Sea Traning (DOST) samt en generel kapacitetsudvikling til understøttelse af fremtidige opgaver for Forsvaret og Søværnet.
Om stillingen
Du er eskadrens operative hovedsagsbehandler for THETIS-klassen og DANNEBROG. Du forestår den daglige kontakt til besætningerne, hvilket giver en varieret arbejdsdag, hvor der både skal ageres med kort og lang tidshorisont.

Du er eskadrens taktiske sagsbehandler på DOST, og deltager i planlægningen samt gennemførelse af træningen som eskadrens ledende searidere. Du er ligeledes eskadrens primære sagsbehandler på operative brugerkrav, chefprøver, helikopter samt udviklingsskitser for eskadrens enheder i tæt koordination med afdelingens sagsbehandlere for platforme samt våben- og elektronik.

Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed. Det er en stilling, hvor du skal forvente en del rejseaktivitet både i Danmark og til Nordatlanten. Såvel på kontoret som udenfor vil du blive delegeret relevant beslutningskompetence på vegne af eskadren. Du skal kunne agere i dette og forstå rammerne for og konsekvenser heraf.

Stillingen kræver stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt. Du skal ligeledes være tryg ved at kommunikere på engelsk.

For at holde dig opdateret vil der med mellemrum være mulighed for at afløse i sejlende tjeneste.
Om dig
Du er uddannet officer af taktisk linje, og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse. Du har en udpræget interesse for taktik og operationer.
En målrettet vilje til at udvikle din indsigt inden for områderne platform og fremdrivning samt våben og elektronik forventes.

Som person er du fleksibel og har et helhedssyn i forhold til opgaveløsningen og Forsva-rets behov. Du skal arbejde sammen med mange forskellige persongrupper, hvorfor det er vigtigt, at du forstår værdien i et godt samarbejde. Du skal kunne håndtere uforudsete opgaver og være i stand til at prioritere.

Du har haft sejlende tjeneste i Nordatlanten, og gerne som skibschef. Stabserfaring og gennemført Taktisk Officerskursus er et krav.

Du skal igennem ansættelsen kunne erhverve og opretholde ”blå bevis”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018. Vi forventer at kunne afholde løbende ansættelsessamtaler. Stillingen er til besættelse snarest.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du henvende dig til Stabschefen for 1. Eskadre, KK René Fuglsig på 728 53202 (1esk-le002).
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

09.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent