Civil karriere 3

Administrativ medarbejder til studieordninger ved Flyvevåbnets Sergentskole


Administrativ medarbejder til kursusadministration og studieordninger ved Flyvevåbnets Sergentskole

Vil du være med til at rådgive vores kommende officerer og befalingsmænd til Flyvevåbnets operative struktur?

Vil du være med til at sikre, at den daglige drift fungerer professionelt, og at sergentskolen opfattes som en moderne og attraktiv arbejdsplads?

Så er dette selvstændige job med varierende opgaver i Uddannelsesstøttelementet på Flyvevåbnets Sergentskole - måske noget for dig.
Om os
Flyvevåbnets Sergentskole, er en nyoprettet enhed, der er en del af Flyvevåbnets Officersskole. Flyvevåbnets Sergentskole er geografisk placeret på flyvestation Karup med 28 medarbejdere.

Både Flyvevåbnets Officersskole og Flyvevåbnets Sergentskole er dedikerede til den militære profession, og vi ønsker at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive lederuddannelser.

Envidere stræber vi dagligt efter at være en moderne, effektiv og dynamisk uddannelsesinstitution, med respekt for de traditioner og den kultur der er i Flyvevåbnet. Vi har højt til loftet med plads til forskelliglighed, men også med samme retning når der er truffet beslutninger.
Om stillingen
Uddannelsesstøtteelementet er omdrejningspunkt i forhold til de funktionsuddannelser der gennemføres for flere kadetter i Flyvevåbnets operative struktur og for pilotelever i USA. En vigtig opgave vil være at rådgive i forbindelse med kvalifikationer og vejen til flyvevåbnets mellemlederuddannelser og officersuddannelse, dette i tæt samarbejde med flyvevåbnets konstabel – og befalingsmandskorps. Herunder kursusadministration og vejledning i forbindelse med akademi og diplomuddannelser i Flyvevåbnet.

Du skal varetage opgaver i forbindelse med eksamener, herunder bestilling af forplejning og lokaler. Mangfoldiggørelse og opbevaring af eksamensopgaver m.v. til eksamensafholdelse, samt udsendelse og arkivering af hovedopgaver, modtagelse og kvalitetssikring af karakterlister fra lærer/censor herunder sikring af dokumentation, omgængere og sygeeksamener.

Dine primære eksterne samarbejdspartnere vil være myndigheder som Operations Support Wing, Flyverskolen, Air Control Wing og dele af pilotuddannelsen i USA der på vegne af Flyvevåbnets Officersskole, varetager hele eller dele af de uddannelser, som Flyvevåbnets Officersskole er ansvarlig for.

Du referer til lederen af Uddannelsesstøtteelementet, hvor du bliver en del af et team på 5 medarbejdere. Du bidrager til og deltager i møder, der omhandler kursusadministration, planlægning, koordination og budgettering af skolens uddannelser. Du vil også få en støttende sagsbehandlerrolle i forbindelse med håndtering og støtte til opdatering af eksempelvis studieordninger, hvor du i samarbejde med studieleder og medarbejdere i Uddannelsesstøtteelementet, er med til at sikre en høj kvalitet i uddannelsernes dokumentation.

Ydermere assisterer i planlægning og klargøring til særlige arrangementer og ceremonielle opgaver, som f.eks. udnævnelser, nytårsparole, mærkedage, behandler indstillingsskrivelser til diverse legater og fonde og data til legatmøder.

Du vil blive inviteret med til tjenestelige- og kulturelle arrangementer i forbindelse med skolens uddannelse og dannelse af studerende, som vi håber du vil deltage i – som minimum en gang imellem.
Om dig
Du har en kontoruddannelse, gerne med erfaring fra tilsvarende stilling i Forsvaret.

Du er ressourcebevidst, og kan selv planlægge din hverdag. Vi ser gerne du har erfaring med Captia, DeMars og Microsoft office.

Som person er du struktureret, selvstændig, proaktiv, trives i foranderlighed og har gode samarbejdsevner. Du tager fat inden noget falder ned mellem to stole, og er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op. Ser positiv på løbende efteruddannelse i forhold til relevante nye opgaver.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen for en overassistent udgør 24.120,08 kr. pr. måned i aktuelt nivaeu. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte Flyvevåbnets Sergentskole, Sektionschef Andi Pedersen på Tlf. 72 84 43 52 eller på mail AFTC-UL-001@MIL.DK
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sheeba Krause på telefon nr. 32 66 50 36.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2018 Vi forventer at afholde samtaler den 23, 24 og 29. oktober 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse 1. december 2018.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

18.10.2018

Indrykningsdato

05.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent