Civil karriere 3

skarp sagsbehandler til arbejdet med Forsvarets forsikringsordninger


Skarp sagsbehandler til arbejdet med Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordninger.

Har du flair for digitale systemer og vil du have indflydelse på udviklingen af en afdeling med kunden i fokus?

Så kan det være, at du er vores nye kollega i Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor, hvor vi søger en sagsbehandler til vores arbejde med arbejdsskader og udbetalinger af godtgørelse efter Forsvarets særlige ordninger.
Om os
Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor består af 10 medarbejdere, der har ansvaret for Forsvarets erstatnings- og forsikringsretlige forhold.

Vi behandler sager efter blandt andet arbejdsskadesikringsloven, erstatningsansvarsloven og Forsvarets særlige erstatningsordninger.

Vi har et konstant og nærværende fokus på mulige forbedringer. Det er en naturlig del af hverdagen for alle kontorets medarbejdere, at de indgår i at udvikle og forbedre afdelingens processer, det faglige niveau og vores serviceydelser.

Hverdagen på kontoret er travl, og vi løser vores opgaver med højt humør og masser af humor, ligesom festlige aktiviteter efter arbejde er en naturlig følge af en ansættelse hos os.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver vil blive sammensat ud fra dine kvalifikationer med udgangspunkt i de opgaver, der er oplistet nedenfor.

- Behandling af ansøgninger om behandlingsudgifter efter arbejdsskadesikringsloven.
- Gennemgang og kontrol af afgørelser fra Arbejdsmarkedets erhvervssikring og Ankestyrelsen.
- Forberedelse af sager angående ansøgninger om Forsvarets særlige ordninger
Forberedelse indebærer indhentelse af oplysninger og gennemgang af sagens formelle
betingelser.
- Afslutte sager
Det sagsafsluttende arbejde indebærer udbetaling af erstatning og godtgørelse, samt
registrering og arkivering af sagerne.
- Behandling af ansøgninger om Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordninger.
- Udfærdige afgørelser om tilkendelse eller afvisning af Forsvarets særlige erstatnings- og
godtgørelsesordninger.

Du vil herudover deltage i udviklingen og forbedringen af afdelingens processer, således at serviceniveauet øges til gavn for både de skadelidte og vores samarbejdspartnere. Har du mod på at kaste dig ud i kontorets øvrige opgaver, er det med al selvfølge kun et plus.
Om dig
Du er enten overassistent eller kontorfuldmægtig og har mod på at arbejde selvstændigt med sagsbehandling samt bistå dine kollegaer med sagsforberedende- og afsluttende arbejde.

Vi forventer ikke, at du er ekspert på området. Vi går meget op i sparring, og du vil ikke blive ladt alene med en opgave, før du kan stå på egne ben.

Vi lægger dog stor vægt på, at du er interesseret i at lære og dygtiggøre dig inden for vores fagområder.

Vi tror på, at det bedste resultat opnås gennem samarbejde og sparring. Du skal derfor være beredt på at turde påpege andres fejl og udstille dine egne med henblik på, at afdelingen kan lære heraf, ligesom det forventes, at du byder ind til det løbende arbejde med at optimere og kvalitetssikre afdelingens processer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

For en overassistent udgør lønnen pr. måned 25.054,75 kr. pr. måned i aktuelt niveau. Er du kontorfuldmægtig udgør lønnen pr. måned 26.672,92 kr. i aktuelt niveau.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Souschef Mads Holtug på telefon 32 66 58 35. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sheeba Krause, på telefon 32 66 50 36.

Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er d. 18. oktober 2018, ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 43. Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse 1. december 2018.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

18.10.2018

Indrykningsdato

04.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent