Hæren 06

Bataljonsbefalingsmand til I/ Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet


Bataljonsbefalingsmand til I/ Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet

Er du en rollemodel og kan du implementere Hærens befalingsmandsstrategi i I Panserinfanteribataljon? Kan du omsætte hensigter og beslutninger til handling?
Om os
I Panserinfanteribataljon består i nyordningen af Hæren, af den operative stab på 12 personer og en uddannelsessektion (S7) på 9 personer, 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniseret infanterikompagni, 4. HRU kompagni og et stabskompagni.
I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet er en professionel enhed, der senest var på højt beredskab som bataljonskampgruppe i hele 2017 som en del af NATO Very High Readiness Joint Task Force under kommando af en britisk brigade.
Vores professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau og vi prioriterer en god balance mellem arbejde og privatliv.
Om stillingen
Som Bataljonsbefalingsmand i I Panserinfanteribataljon er du bataljonschefens garant for enhedernes disciplin, uddannelsesmæssige niveau og taktiske formåen på enkeltmands- og gruppeniveau.
Du er nærmeste rådgiver for bataljonschefen i alle forhold vedrørende mellemledere og personel på manuelt niveau. Du skal naturligt kunne kommunikere ledelsesbudskaber og holdninger i øjenhøjde til bataljonens soldater af alle grader. Du er overfor chefen direkte ansvarlig for udvikling af bataljonens mellemledere.

Du vejleder og fører kontrol med befalingsmændenes førervirke og mandskabsbehandling, soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige optræden. Som Bataljonsbefalingsmand viser du vejen til, hvordan vi vil opfattes som en professional enhed.
Du støtter desuden chefen under føring og operative indsættelser som bataljonens operationsbefalingsmand.

I nyordningen af Hæren forankres kompetencerne på panserinfanteri og mekaniseret infanteri ved bataljonen. Sammen med implementeringen af en Bataljonsbefalingsmand kan det kræve en ekstraordinær indsats, også fra din side.
Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at give deres bidrag til opgaveløsningen. Stillingen kræver vilje og indsigt til at kunne udvikle både menige og mellemledere med flair for samarbejde med både foresatte, kollegaer og enhederne i bataljonen.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.
Du er en naturlig leder, som folk samles omkring. Du brænder for at uddanne soldater. Din personlige autoritet er ubestridt blandt dine kolleger, og du har viljen til at bruge den autoritet situationsbestemt, i overensstemmelse med de værdier der gælder ved bataljonen og regimentet.
Du ser muligheder i oprettelsen af stillingen som Bataljonsbefalingsmand og koblingen til en operativt funderet befalingsmand, der har interesse i at arbejde med taktik og operationer.
Du har endvidere evnen til at identificere ledelsestalenter blandt konstabler/korporaler og bataljonens mellemledere, og dermed evnen til at forestå udviklingen af bataljonens og regimentets befalingsmands- og officerskorps.
Samtidig har du evne og vilje at identificere de soldater, som af faglige eller personlige grunde har brug for særlig støtte. Enten det drejer sig om tjenstlige forhold eller private forhold, der påvirker soldatens evne til at leve op til de krav der stilles.
Herudover formår du at stå i spidsen for opretholdelse af korpsånd og traditioner ved bataljonen. Du har personlig erfaring med internationale missioner.

Som person er du engageret og målrettet med gode planlægningsegenskaber. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef; oberstløjtnant Frank Martin Jensen på telefon: 25 66 48 00.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2018. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 43 med forventet tiltrædelse den 1. januar 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET (GHR)
Gardehusarregimentet i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.
Gardehusarregimentet omfatter – foruden Hesteskadronen, I, II og V/GHR bataljon på Antvorskov Kaserne – og opklaringsbataljonen (III/GHR) på Almegårds Kaserne på Bornholm.
Hverdagen er i stor udstrækning styret af forberedelse, uddannelse og støtte til både enheder og pårørende. Støtteopgaven omfatter bl.a. officerer på tilkald døgnet rundt til varetagelse og koordination af støtte til vores udsendte soldater og deres pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Opgaven løses primært af hesteskadronen med dens 75 heste, men også personel ved de fire husarbataljoner søges løbende involveret i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står over for en række store udfordringer; både i for af international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau og e udfordrende og en til tider ikke ufarlig indsats i missionsområdet samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

17.10.2018

Indrykningsdato

04.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent