Flyvevåbnet 3

Sektionschef Operations til Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen


Sektionschef Operations til Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen

Vil du som sektionschef for fire dedikerede, professionelle og yderst kompetente medarbejdere være med til at sætte et solidt præg på implementeringen af Danmarks nye kampfly, F-35 Lightning II? Vil du være med til at sikre en intelligent, gennemarbejdet og gennemførlig overgang fra F-16 til F-35?
Så anbefales du at søge denne stilling i den kommende Flyverkommandos Kampflyafdeling.
Om os
Flyverkommandoens overordnede opgaver er at planlægge, gennemføre og kontrollere styrkeproduktionen indenfor det luftmilitære område med henblik på at opstille kapaciteter til opretholdelse af beredskaber og indsættelser. Kampflyafdelingen bliver oprettet per 1. november ved overgangen fra Flyverstaben til Flyverkommandoen, og i den forbindelse sammenlægges kapacitetsansvaret for F-16 og F-35.

Vi lægger vægt på et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden til at blive bedre og dækker ind for hinanden med komplementære kompetencer. Der vil desuden lægges maksimal vægt på at skabe maksimal sammenhæng mellem en travl arbejdsdag og privatliv. Vi fokuserer derfor på en gensidig fleksibilitet fra begge parter.

Kampflyafdelingen består af 14 medarbejdere, som i fællesskab forestår Flyvevåbnets implementering af Danmarks nye kampfly, F-35 Lightning II, samt derudover løser F-16 kapacitetens driftsopgaver. Sektionen har indtil nu været en projektorganisation, men overgår med Nyordningen til at være en fast del af Flyverkommandoen. Kampflyafdelingens primære opgaver de kommende år er at styre transitionen fra F-16 til F-35 indenfor personel, sikkerhed, logistik og operationer, i tæt samarbejde med hele Flyverkommandoen samt Nyt Kampfly Program (NFP) under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om stillingen
Som sektionschef for Operationssektionen i kampflyafdelingen vil du først og fremmest have ansvaret for, at dine fire underlagte medarbejdere kan løse deres opgaver effektivt og rettidigt.
Du vil, som kampflyekspert, indgå i sagsbehandlingen sammen med dine medarbejdere, og det forventes, at forefaldende opgaver løses med kort varsel. Der stilles krav til, at du i høj grad selv kan tilrettelægge opgaveløsningen og at du udviser initiativ med hensyn til styring, koordination og formidling af information, både internt i organisationen og eksternt til samarbejdspartnere.

De konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:
• Styring, koordination og opfølgning på operative sager i sektionen.
• Udfærdigelse af håndakter og sagsoplæg til Flyverkommandoens chefgruppe.
• Deltagelse i forskellige arbejdsfora, nationale som internationale.
• Koordination med øvrige myndigheder (primært Nyt Kampfly Program).
• Koordination med Air C2 representation.
• Deltagelse i internationale operative fora, herunder i JSF programmet i samarbejde med Nyt Kampfly Program.
• Koordination med NFP på på Koordinationsgruppe-niveau.
• Støtte til Nyt Kampfly Program i udarbejdelsen af diverse notater og planer i forbindelse med F-35 delprojekter.
• Fungere som POC for seniorbruger i F-35 delprojekter.
• Selvstændig udøvelse af ledelsesfunktioner, primært over for personel på lederniveau.
• Selvstændig planlægning, sagsbehandling, forvaltning og lærervirksomhed generelt.
Om dig
Du er major i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT II/L) stabskursus, Master i Militære Studier (MMS) eller anden relevant uddannelse på Masterniveau, suppleret med relevante moduler fra Master i Militære Studier. Såfremt du er en erfaren kaptajn med stærke ledelsesmæssige kompetencer igangværende med MMS, kan du også komme i betragtning til stillingen ved at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Du er en stærk leder, men har samtidigt gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer. Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, og er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.

Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse systemer inden for vores arbejdsområde og du har et indgående kendskab til kampflyoperationer. Du har en overordnet forståelse for stabsprocedurer og -processer inden for forsvaret.

Du har stærke kommunikative evner i både skrift og tale samt en god ordenssans og ansvarsfølelse. Du sætter endvidere pris på præcision i dit arbejde.

Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt. Du er tryg ved ansvaret for opgaver, hvor dine handlinger og beslutninger kan få konsekvenser mange år frem.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til OL Bjarke Lomborg, kommende chef for Kampflyafdelingen (VFK-F-CHPDF) på telefonnummer 728 11639.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent KN Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefonnummer 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 16. oktober 2018 og samtaler forventes afholdt snarest herefter. Tiltrædelse er ønskeligt d. 1. november 2018 eller snarest muligt derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

16.10.2018

Indrykningsdato

02.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent