Flyvevåbnet 3

Leder af Uddannelsesstøtteelementet på Flyvevåbnets Sergentskole - i Karup


Leder af Uddannelsesstøtteelementet på Flyvevåbnets Sergentskole - i Karup

Har du mod på at blive chef for 4 medarbejdere, der brænder for at støtte uddannelsen af kommende officerer og befalingsmænd til Flyvevåbnets operative struktur? Vil du være med til at planlægge, koordinere og samarbejde både internt på sergenstskolen og eksternt med Flyvevåbnets myndigheder? Så er dette selvstændige job som leder af Uddannelsesstøttelementet på Flyvevåbnets Sergentskole (FSGS) - måske noget for dig.
Om os
Fra den 1. januar 2019 er FSGS, der er en nyoprettet enhed, en del af Flyvevåbnets Officersskole (FLOS). FLOS er en myndighed under Forsvarsakademiet (FAK). FLOS er placeret geografisk på Svanemøllen kaserne, og FSGS placeres geografisk på flyvestation Karup med 28 medarbejdere.

Både FLOS og FSGS er dedikerede til den militære profession, og vi ønsker at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive lederuddannelser. Videre stræber vi dagligt efter at være en moderne, effektiv og dynamisk uddannelsesinstitution, med respekt for de traditioner og den kultur der er i Flyvevåbnet. Vi har højt til loftet med plads til forskelliglighed, men også med samme retning når der er truffet beslutninger.
Om stillingen
Som leder af uddannelsesstøtteelementet er du i stormens øje – godt støttet af dine medarbejdere. Du har daglig kontakt til skolens næstkommenderende samt skolens holdofficer og –fører for kadetter. Uddannelsesstøtteelementet er også omdrejningspunkt i f. t. de funktionsuddannelser der gennemføres for kadetter. Du vil få ansvaret for alt uddannelsesdokumentation til FSGS uddannelser og kurser. Videre er støtte og aktiviteter i f. m. rekruttering bredt til Flyvevåbnet og koordination med andre myndigheder i Flyvevåbnet en løbende opgave, som du er med til at få på skinner.

Du referer til næstkommanderende på FSGS, og du vil i den forbindelse også skulle samarbejde bredt med FLOS således, at FSGS planlægningsfundament er synkroniseret på begge sider af bæltet.

Dine primære eksterne samarbejdspartnere vil være Flyverstaben herunder myndigheder som fx Operations Support Wing, Flyverskolen, flere myndigheder i USA og Air Control Wing der på vegne af Flyvevåbnets Officersskole, varetager hele eller dele af de uddannelser, som FLOS er ansvarlig for.

Du bliver chef for 4 medarbejdere – en SSG, en SG og to C200, så du skal kunne håndtere flere forskellige typer af faglige medarbejdere. Du bidrager til og deltager i møder, der omhandler plan- og driftstyring på myndighedsniveau, der relaterer sig emner som økonomi og budgetter. Du vil også få en koordinerende sagsbehandlerrolle i f. t. håndtering og opdatering af uddannelsesdokumentation, hvor du i samarbejde med FLOS studieleder og ledelsen på FSGS, er med til at sikre en høj kvalitet i dokumentationen.

Du vil endvidere få ansvaret for kvalitetssikring af FSGS uddannelser og kurser i samarbejde med uddannelseslederene.

Tjenesten er forbundet med rejseaktivitet, ligesom det forventes, at du i videst muligt omfang deltager i tjenstlige arrangementer af social- og kulturel karakter - på begge sider af Storebælt.

Det er ligeledes yderst vigtigt, at du igennem efterlevelse af skolens værdier, kultur, holdning og fx uniformering, selv er det gode eksempel – herunder besidder en god fysisk form og er præsentabel i uniformen .
Om dig
Du har – som udgangspunkt - en baggrund som officer i Flyvevåbnet, og har gennemgået den grundlæggende officersuddannelse – men du kan også komme fra Hæren eller Søværnet.

Du er ressourcebevidst, og kan selv planlægge din og andres hverdag. Om muligt har du erfaring med Captia og Microsoft office, og består - problemfrit - den årlige fysiske test. Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Som person har du pondus, er udadvendt, struktureret, selvstændig, proaktiv og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, tager fat inden noget falder ned mellem to stole, og er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op. Du kan begå dig på flere niveauer, og fremgår altid som det gode eksempel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Ansøgningsfristen er 18. oktober 2018 og samtaler forventes afholdt d. 23., 24. og 29. oktober 2018.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef kaptajn Andi Pedersen på FIIN AFTC-UL-001 eller telefon nr, 72 84 43 52.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 41.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge din seneste FOKUS.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

18.10.2018

Indrykningsdato

02.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent