Søværnet 04

Chef for Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn (Genopslag)


Chef for Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn


Chef for Søværnets Center for Administration, Afdeling Frederikshavn
Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør søger en orlogskaptajn til en nyoprettet stilling som Afdelingschef for Søværnets Center for Administrations lokale afdeling i Frederikshavn

Har du god erfaring inden for administration og HR, eller har du mod på at lede mange medarbejdere både civile og militære, og har du lyst til at udvikle den administrative støtte i Søværnet, så er denne stilling måske lige noget for dig.
Om os
Søværnets Center for Administration (SCA) er en helt ny enhed under etablering og skal fra 1. januar 2019 kunne servicere Søværnets myndigheder inden for det samlede administrative område, herunder bemanding og HR/personale. SCA bliver placeret på flådestationerne i Frederikshavn og Korsør med i alt 38 medarbejdere. SCA indgår organisatorisk i Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør og består af de 2 afdelinger på flådestationerne, der hver er inddelt i 3 sektioner; Administration, Bemanding og Personale med lokal ledelse hvert sted.


Om stillingen
Leder for SCA’s afdeling i Frederikshavn, men samtidig medvirke pro-aktivt til at SCA udvikles og drives som én samlet enhed, herunder i vid udstrækning servicerer Søværnet efter strømlinede processer og procedurer. Dette sker i tæt koordination/samarbejde med chef SCA, pendant i Korsør afdelingen og alle medarbejdere i SCA.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, hvor samarbejde og nytænkning er omdrejningspunktet. Vi tilbyder samtid en stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at sætte dit eget præg på ledelsen af afdeling Frederikshavn og dit præg på valgte opgaveløsninger med hele Søværnets kundegrundlag såvel chefer som alle medarbejdere ved Søværnets myndigheder.

Vi forventer samtidig, at du byder ind med din erfaring, kompetencer og personlige egenskaber, når der skal skabes fælles løsninger. Vi forventer også at du er i stand til gennem dialog med dine medarbejdere er i stand til at udvikle fornuftige administrative processer, så Søværnets enheder kan sætte fuld fokus på den operative indsats.
Om dig
Du er en erfaren orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin II/L (VUT-II/), stabskursus eller anden relevant uddannelse. Alternativt er du kaptajnløjtnant, der er i gang med MMS eller en anden relevant masteruddannelse.

Du er vant til at omgås og lede mange medarbejdere både militære og civile.Vi forventer du er både ledelsesmæssig erfaren, robust og samtidig evner at være fleksibel/pragmatisk samt serviceorienteret,når relevant. Du skal lede en afdeling med et bredt opgavespekter, er bestående af fagligt højtkvalificerede medarbejdere, der netop nu sammendrages fra Søværnets myndigheder i Frederikshavn.

Du har en bred sømilitær baggrund fra tidligere sejlende tjeneste og med stort overblik og helhedssyn, ansvarsfuld selvstændighed, forudseenhed og gode planlægningsevner således du har et solidt kendskab til Søværnets organisation og opgaver samt forståelse for enhedernes behov for administrativ støtte.

Du har god ledelsesmæssig gennemslagskraft, kombineret med en anerkendende tilgang til ledelse, hvor du ser medarbejdernes forskelligheder og uddannelse som en styrke. Du er en god kommunikator i både skrift og tale, hvor du formulerer dig i et let forståeligt og præcist sprog. Du er god til at tilpasse og prioritere ressourcerne til den bedst mulige opgaveløsning. Du trives i et dynamisk miljø, hvor det er vigtigt at være omstillingsparat. Du har stor bevågenhed på vigtigheden af, at SCA udvikler sig som én helstøbt enhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller en anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2018. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 43-44 2016.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. november 2018, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OK Jan Niegsch, Søværnets Administrative Kompetencecenter Korsør på telefon 72 85 63 30 eller CSG John Rasmussen, Søværnets Administrative Kompetencecenter Korsør på telefon 72 85 63 31.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.10.2018

Indrykningsdato

01.10.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent